För studenter på kursen Klinisk odontologi 7 kurskod 2TL038

Välkommen till sista terminen på klinikerna för vuxentandvård! Nu är det dags att färdigbehandla och avsluta alla dina patienter inom vuxentandvården. Följande ämnen ingår: protetik, implantologi, endodonti, akuttandvård och integrerad klinisk vuxentandvård.

Kursplan

Registrera dig

För att behålla din plats och delta i kursen måste du registrera dig. Det gör du själv i Ladok. Registreringsperioden är en vecka före kursstart och två dagar in på kursen. Mer information om webbregistrering

Schema

Schema publiceras på programwebben senast två veckor innan kursen startar.

Skriftlig examination i skrivsal

  • För att delta i den skriftliga examinationen inom kursen måste du anmäla dig till examinationen i Ladok senast 10 kalenderdagar innan dagen för tentamen.
  • Anmälningsperioden är totalt 7 dagar. Anmälan öppnar 16 dagar innan tentamenstillfället.
  • Du måste vara registrerad eller omregistrerad på aktuellt kurstillfälle för att kunna anmäla dig till tentamen. Om du behöver registrera dig måste du kontakta din utbildningsadministratör.
  • Om du inte anmält dig i tid måste du kontakta din utbildningsadministratör, du kan ges möjlighet att skriva tentamen om du har en korrekt registrering eller om det finns förutsättningar att ordna med registrering på kurs, och det finns plats i skrivsalen. Observera att du inte är garanterad att få delta i examinationen om du inte har anmält dig i tid.

Schema för de skriftliga examinationer inom kurser som ges av Institutionen för odontologi publiceras på programwebben.

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar) senast en månad efter kursens slut.

Kontakta kursansvarig för mer information om kursvärdering och kursanalys för denna kurs.

Kontaktuppgifter

Profile image

Cecilia Vestlind

Utbildningsadministratör

Helen Lindkvist-Katz

Studievägledare
+46852488104

Ny studievägledare på programmet tillträder i mitten av augusti.

KM
Innehållsgranskare:
Cecilia Vestlind
2024-03-15