För studenter på kursen Klinisk optometri 2 (6 hp) kurskod 1OP058

I denna kurs är det stort fokus på klinisk exponering mot externa patienter. Efter kursen ska studenten kunna göra en fullständig synundersökning baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Kursplan

Information

Denna kurs läses på Optikerprogrammets termin 5.

Kursen ges sista gång HT20. Du kommer att erbjudas tillfällen att omexamineras på kursen till och med VT22. Efter detta kan du inte längre ta igen ej godkända resultat.

Registrera dig på kurser i Ladok

Inför varje ny kursstart ska du själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa. Om en kurs löper över fler terminer ska du registrera dig en gång per termin. Om kurser ges parallellt ska du registrera dig till flera kurser med samma kursstart.

Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, du ser dessa datum i Ladok.

Schema

HT21 Schema publiceras senast 2 veckor före kursstart.

Examination

Datum för ordinarie tenta och omtenta

Datum för ordinarie tenta framgår av schemat, se ovan. Datum för omtentan publiceras om möjligt i samma schema, men anges annars här på kurswebben senast vid tidpunkten för ordinarie tenta.

Behöver du stöd? Här kan du få hjälp!

Anmälan för omexamination

För att din anmälan till omtenta ska vara fullständig behöver du ange

  • ditt för- och efternamn
  • gärna personnummer
  • vilken kurs och moment som du läst och ska omexamineras på
  • kursens kurskod: 1OP058 eller 1OP023, se nedan

Om du får förhinder så avanmäl dig direkt till jaana.johansson@ki.se

Observera att du inte får någon bekräftelse på att din anmälan är mottagen! Dubbelkolla istället i din egen mapp för skickade mail att ditt mail verkligen har skickats.

Omexamination på kursplan 1OP058 HT20 och senare

Om du har rest kvar på kursen efter din egen studentkulls kursgivning HT19 eller tidigare, behöver du anmäla dig för att få delta i examinationstillfällen med den kull som läser kursen HT20 (deras ordinarie tenta och omtenta). Obs! att du inte ska anmäla dig till ordinarie tenta eller omtenta om du själv tillhör denna kull. 

Anmälan till en omtenta med senare kull än din egen ska på denna kurs göras senast 4 veckor innan tentan till jaana.johansson@ki.se.

Kursen 1OP058 är nedlagd och ges för sista gången HT20. Du kommer att erbjudas tillfällen att omexamineras på kursen till och med VT22. Efter detta kan du inte längre ta igen ej godkända resultat.

Omexamination på nedlagd kursplan 1OP023 med 1OP058

Kursen 1OP023 är nedlagd och gavs sista gång HT13, det finns därför inga ”vanliga” examinationstillfällen med nya kullar att delta i. Du som har rest på kursen erbjuds under en begränsad (!) period att examineras mot kursplanen 1OP023 (den kurs som du följde) i samband med tenta- och omtentatillfällen på den senare kursen 1OP058. För information om datum för examinationstillfällen, se ovan.

Möjlighet att examineras på den nedlagda kursplanen erbjuds till och med HT21. Efter detta kan du inte längre ta igen ej godkända resultat.

Anmälan till omtenta på nedlagd kursplan 1OP023 ska göras senast 8 veckor innan tentan till jaana.johansson@ki.se

Kontaktuppgifter

Anna Lindskoog-Pettersson

Examinator och kursansvarig

Jaana Johansson

Administratör