För studenter på kursen Klinisk optometri 2 (6 hp) kurskod 1OP058

Kursen är nedlagd och gavs för sista gången enligt kursplan 1OP023 HT13, och enligt kursplan 1OP058 HT20. Studenter med rest på kursen erbjuds tillfällen att omexamineras på kursen under en begränsad (!) period.

Kursplan

Information

Denna kurs är nedlagd och gavs på optikerprogrammets termin 5 enligt utbildningsplan 1OP13.

Omexamination på nedlagd kursplan 1OP023 eller 1OP058

Du som har rest på kursen erbjuds under en begränsad (!) period att examineras mot kursplanen 1OP023 respektive 1OP058 (den kurs som du följde). Möjlighet att examineras på den nedlagda kursplanen erbjuds till och med HT21 (för 1OP023) och till VT22 (för 1OP058). Efter detta kan du inte längre ta igen ej godkända resultat.

Information om datum för omexamination och deadline för anmälan till tenta hittar du på programwebbens sida Omexamination av nedlagda kurser.

Kursvärdering och kursanalys

HT20 1OP058 KO2 kursanalys

HT19 Enkätsammanställning 1OP058

Kontaktuppgifter

Anna Lindskoog-Pettersson

Examinator och kursansvarig

Jaana Johansson

Administratör