För studenter på kursen Klinisk optometri 3 (7,5 hp) kurskod 1OP059

Kursen är nedlagd och gavs för sista gången VT21. Studenter med rest på kursen erbjuds tillfällen att omexamineras på kursen till och med HT22. Efter detta kan du inte längre ta igen ej godkända resultat.

Kursplan

Information

Kursen gavs sista gången VT21 på optikerprogrammets termin 6 enligt utbildningsplan 1OP13. Du kommer att erbjudas tillfällen att omexamineras på kursen till och med HT22. Efter detta kan du inte längre ta igen ej godkända resultat.

Annika Botes

Kursansvarig
08-672 32 80

Jaana Johansson

Administratör