För studenter på kursen Klinisk optometri 3 (7,5 hp) kurskod 1OP059

Kursen syfte är att självständigt kunna göra en fullständig synundersökning baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet. Att studenten kan visa mycket hög förståelse för gällande lagar och förordningar och utöva optometri i relation till det.

Kursplan

Information

Denna kurs läses på Optikerprogrammets termin 6.

Kursen ges sista gången VT21. Du kommer att erbjudas tillfällen att omexamineras på kursen till och med HT22. Efter detta kan du inte längre ta igen ej godkända resultat.

Registrera dig på kurser i Ladok

Inför varje ny kursstart ska du själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa. Om en kurs löper över fler terminer ska du registrera dig en gång per termin. Om kurser ges parallellt ska du registrera dig till flera kurser med samma kursstart.

Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, du ser dessa datum i Ladok.

Schema

VT21 KO3 1OP059 schema 210118.

Examination

Datum för ordinarie tenta och omtenta

Datum för ordinarie tenta framgår av schemat, se ovan. Datum för omtentan publiceras om möjligt i samma schema, men anges annars här på kurswebben senast vid tidpunkten för ordinarie tenta.

Anmälan för omexamination

För att din anmälan till omtenta ska vara fullständig behöver du ange

  • ditt för- och efternamn
  • gärna personnummer
  • vilken kurs och moment som du läst och ska omexamineras på
  • kursens kurskod: 1OP059 eller 1OP024, se nedan

Om du får förhinder så avanmäl dig direkt till jaana.johansson@ki.se

Observera att du inte får någon bekräftelse på att din anmälan är mottagen! Dubbelkolla istället i din egen mapp för skickade mail att ditt mail verkligen har skickats.

Omexamination på kursplan 1OP059 VT21 och senare

Om du har rest kvar på kursen efter din egen studentkulls kursgivning VT20 eller tidigare, behöver du anmäla dig för att få delta i examinationstillfällen med den kull som läser kursen VT21 (deras ordinarie tenta och omtenta). Obs! att du inte ska anmäla dig till ordinarie tenta eller omtenta om du själv tillhör denna kull. 

Anmälan till en omtenta med senare kull än din egen ska på denna kurs göras senast 4 veckor innan tentan till jaana.johansson@ki.se.

Kursen 1OP059 är nedlagd och ges för sista gången VT21. Du kommer att erbjudas tillfällen att omexamineras på kursen till och med HT22. Efter detta kan du inte längre ta igen ej godkända resultat.

Omexamination på nedlagd kursplan 1OP024 med 1OP059

Kursen 1OP024 är nedlagd och gavs sista gång VT14, det finns därför inga ”vanliga” examinationstillfällen med nya kullar att delta i. Du som har rest på kursen erbjuds under en begränsad (!) period att examineras mot kursplanen 1OP024 (den kurs som du följde) i samband med tenta- och omtentatillfällen på den senare kursen 1OP059. För information om datum för examinationstillfällen, se ovan.

Möjlighet att examineras på den nedlagda kursplanen erbjuds till och med HT21. Efter detta kan du inte längre ta igen ej godkända resultat.

Anmälan till omtenta på nedlagd kursplan 1OP024 ska göras senast 8 veckor innan tentan till jaana.johansson@ki.se

Kursanalys

VT20 1OP059 Klinisk optometri 3

Kontaktuppgifter

Annika Botes

Kursansvarig
08-672 32 80

Jaana Johansson

Administratör