För studenter på kursen Klinisk optometri 3 (7,5 hp) kurskod 1OP059

Kursen är nedlagd och gavs för sista gången VT21. Studenter med rest på kursen erbjuds tillfällen att omexamineras på kursen till och med HT22. Efter detta kan du inte längre ta igen ej godkända resultat.

Kursplan

Information

Kursen gavs sista gången VT21 på optikerprogrammets termin 6 enligt utbildningsplan 1OP13. Kontakta programmet för att omexamineras på kursen, vilket är möjligt till och med HT22. Efter detta kan du inte längre ta igen ej godkända resultat.

Annika Botes

Kursansvarig
08-524 82534

Jaana Johansson

Administratör
JJ
Innehållsgranskare:
Åsa Borglund
2022-07-01