För studenter på kursen Kontaktlinser (15 hp) kurskod 1OP063

Kursen är nedlagd och gavs för sista gången enligt kursplan 1OP022 HT13, och enligt kursplan 1OP063 VT21. Studenter med rest på kursen erbjuds tillfällen att omexamineras på kursen till och med HT22. Efter detta kan du inte längre ta igen ej godkända resultat.

Kursplan

Information

Denna kurs är nedlagd och gavs på optikerprogrammets termin 5 (10,5 hp) och termin 6 (4,5 hp), enligt utbildningsplan 1OP13.

Schema

Kontaktlinser 1OP063, VT21

Omexamination på nedlagd kursplan 1OP022 eller 1OP063

Du som har rest på kursen Kontaktlinser erbjuds under en begränsad (!) period att examineras mot kursplanen 1OP022 respektive 1OP063 (den kurs som du följde). Möjlighet att examineras på den nedlagda kursplanen erbjuds till och med HT21 (för 1OP022) och till HT22 (för 1OP063). Efter detta kan du inte längre ta igen ej godkända resultat.

Information om datum för omexamination och deadline för anmälan till tenta hittar du på programwebbens sida Omexamination av nedlagda kurser.

Anna Lindskoog-Pettersson

Examinator och kursansvarig

Jaana Johansson

Administratör
JJ
Innehållsgranskare:
Åsa Borglund
2022-07-01