För studenter på kursen Kontaktlinser (15 hp) kurskod 1OP063

Kursen syftar till att ge kunskap om olika kontaktlinstyper, för- och nackdelar för kontaktlinsbärande, tillpassning av kontaktlinser och olika kontaktlinstillbehör. Kursen ligger till grund för att kunna tillpassa kontaktlinser som korrektion, ge patientinstruktioner och göra efterkontroller efter kontaktlinstillpassningar.

Kursplan

Information

Denna kurs ges på Optikerprogrammets termin 5 (10,5 hp) och termin 6 (4,5 hp). 

Kursen ges sista gången HT20-VT21. Du kommer att erbjudas tillfällen att omexamineras på kursen till och med HT22. Efter detta kan du inte längre ta igen ej godkända resultat.

Registrera dig på kurser i Ladok

Inför varje ny kursstart ska du själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa. Denna kurs löper över två terminer och du ska registrera dig en gång per termin; först på termin 5 och sedan på termin 6.

Registreringen till kursen är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, du ser dessa datum i Ladok.

Schema

Examination

Datum för ordinarie tenta och omtenta

Datum för ordinarie tenta framgår av schemat, se ovan. Datum för omtentan publiceras om möjligt i samma schema, men anges annars här på kurswebben senast vid tidpunkten för ordinarie tenta.

Behöver du stöd med dina studier? Här kan du få hjälp!

Anmälan för omexamination

För att din anmälan till omtenta ska vara fullständig behöver du ange

  • ditt för- och efternamn
  • gärna personnummer
  • vilken kurs och moment som du läst och ska omexamineras på
  • kursens kurskod: 1OP063 eller 1OP022, se nedan

Om du får förhinder så avanmäl dig direkt till jaana.johansson@ki.se

Observera att du inte får någon bekräftelse på att din anmälan är mottagen! Dubbelkolla istället i din egen mapp för skickade mail att ditt mail verkligen har skickats.

Omexamination på kursplan 1OP063 HT20-VT21 och senare

Om du har rest kvar på kursen efter din egen studentkulls kursgivning HT19-VT20 eller tidigare, behöver du anmäla dig för att få delta i examinationstillfälle med den kull som läser kursen HT20-VT21 (deras ordinarie tenta och omtenta). Obs! att du inte ska anmäla dig till ordinarie tenta eller omtenta om du själv tillhör denna kull. 

Anmälan till en omtenta med senare kull än din egen ska på denna kurs göras senast 4 veckor innan tentan till jaana.johansson@ki.se.
.

Kursen 1OP063 är nedlagd och ges för sista gången HT20-VT21. Du kommer att erbjudas tillfällen att omexamineras på kursen till och med HT22. Efter detta kan du inte längre ta igen ej godkända resultat.

Omexamination på nedlagd kursplan 1OP022 med 1OP063

Kursen 1OP022 är nedlagd och gavs sista gång HT13-VT14, det finns därför inga ”vanliga” examinationstillfällen med nya kullar att delta i. Du som har rest på kursen erbjuds under en begränsad (!) period att examineras mot kursplanen 1OP022 (den kurs som du följde) i samband med tenta- och omtentatillfällen på den senare kursen 1OP063. För information om datum för examinationstillfällen, se ovan.

Möjlighet att examineras på den nedlagda kursplanen erbjuds till och med HT21. Efter detta kan du inte längre ta igen ej godkända resultat.

Nästa omtentatillfälle: fredagen 18/12 2020. Kl. 08.15-11.30. Salstenta inställt. Digitalt i Canvas.

Anmälan till omtenta på nedlagd kursplan 1OP022 ska göras senast 8 veckor innan tentan till jaana.johansson@ki.se

Kontaktuppgifter

Anna Lindskoog-Pettersson

Examinator och kursansvarig

Jaana Johansson

Administratör