För studenter på kursen Molekylär medicin - kardiometabola sjukdomar och infektionssjukdomar (15 hp) kurskod 1Bi048

Kursen fokuserar på molekylära, cellulära och fysiologiska mekanismer, patologi, diagnoser och behandlingar av vanligt förekommande kardiometabola- och infektionssjukdomar, inklusive ett globalt hälsoperspektiv. Relevanta molekylärbiologiska metoder som används inom translationell forskning inom dessa sjukdomar gås igenom.

Kursplan

Välkommen

Kursen hålls på campus med heltidsundervisning (100%) och pågår i 11 veckor. Heltidsundervisning motsvarar 40 timmars studier per vecka.
Kursen börjar måndagen den 31 oktober 2022 och pågår till fredagen den 13 januari 2023. Upprop är måndagen den 31 oktober kl 9:30, 2022, Atrim, KI Solna Campus.  Den första dagen i julens självstudietid är från torsdag 22 december till söndag 8 januari 2023. Den slutliga tentamen är planerad den 10 januari 2023 (09: 00-13: 00) i form av digital tenta, Skrivsalen BZ, KI Solna Campus.  Tidigare studenter (HT21) som vill göra omtentan behöver anmäla sig i Lodok. 

Omtenta för HT22-kursen planeras 7.e mars 2023, 13.e juni, KI Solna Campus.  Anmälning i Ladok behövs.

Registrering
Anmälan är obligatorisk för att behålla din plats och delta i kursen. Du registrerar dig i Ladok.  Anmälningstiden är 2022-10-24 till 2022-11-02.  Mer information om webbregistrering.

Covid-19
Information till studenter om undervisning med anledning av covid-19

Kursutvärdering och kursanalys

Kontakter

Kursansvarig institution:

Institutionen för medicin, Solna

Hanna Björck

Course Director
Björck H

Christopher Sundling

Deputy Course Director
Sundling C

Magdalena Paolino

Ansvarig lärare för labbet
Paolino M

Mari Liljefors

Kurs admin
Administration
ML
Innehållsgranskare:
Mari Liljefors
2023-02-06