För dig som är student på Studieinformation och regler tandläkarprogrammet Nedläggning av kurser och restexamination tandläkarprogrammet 2TL13

Här finns information om restexaminationstillfällen för kurser som getts för sista gången på utbildningsplan 2TL13.

För att delta på restexaminationstillfällen behöver du vara omregistrerad på aktuell kurs. I vissa fall måste du även anmäla dig till examinationstillfället. 

Om du fortfarande resterar med delar i dessa kurser och behöver bli omregistrerad, kontakta enligt informationen nedan under varje kurs. Har du frågor om examination ska du vända dig till respektive institution eller kurs- och/eller momentansvarig.

Restexaminationstillfällen för kurser på termin 1 (2TL13)

Dessa kurser har givits för sista gången HT18 och alla restexaminationstillfällen har erbjudits under läsåret HT19/VT20:

 • Att utvecklas till tandläkare 1, 7,5hp (2TL000) 
 • Vetenskaplig introduktion 3hp (2TL003) 
 • Människokroppens kemi 7,5hp (2TL007) 
 • Cell- och molekylärbiologi 7,5hp (2TL006) 

Om du fortfarande resterar med delar i dessa kurser, kontakta studievägledaren.

Restexaminationstillfällen för kurser på termin 2 (2TL13)

Dessa kurser gavs för sista gången VT19, restexaminationstillfällen gavs VT20/juni-augusti för vissa moment.

 • Organsystemens struktur och funktion 27hp (2TL032) 
 • Att utvecklas till tandläkare 1 7,5hp (2TL000) 
 • Oral radiologi 1 1,5hp (2TL012)

Om du fortfarande resterar med delar i dessa kurser, kontakta studievägledaren.

Restexaminationstillfällen för kurser på termin 3 (2TL13)

Dessa kurser gavs sista gången HT19. 

Klinisk odontologi 1 24,5hp (2TL001)

Kursansvarig: Qing Ye qing.ye@ki.se

Kursgivande institution: Institutionen för Odontologi

Moment 2: Lokalanestesi, mjuk- och hårdvävnadsdiagnostik 1 

Momentansvarig/kontaktperson: Hanna Fredia hanna.fredia@ki.se

Restexaminationstillfälle 3 för praktiskt prov: 10 aug 2021 kl 13-16.

För att få delta vid restexaminationstillfälle är det obligatoriskt att:

 • Omregistreras på kursen. För omregistrering, kontakta studievägledaren (om du inte redan är omregistrerad, kontrollera i Ladok).
 • Anmäla för deltagande: görs till momentansvarig. 

Övriga kurser 

Alla restexaminationstillfällen har erbjudits under HT20/VT21 för kurserna/moment /del av moment:

 • Oral patologi och histologi 7,5hp (2TL002)
  • Moment 1: Hårdvävnad
 • Mikrobiell patogenes 6hp (2TL008)
 • Farmakologi 5hp (2TL005)
 • Allmänmedicin 6hp (2TL010)
 • Allmän patologi 3,5hp (2TL009)
 • Klinisk odontologi 1 24,5hp (2TL001)
  • Moment 1: Journalföring och introduktion till vuxenkliniken
  • Moment 3: Parodontologi 1
  • Moment 4: Cariologi
  • Moment 5: Dentala biomaterial med tillämpning i preklinisk cariologi
  • Moment 6: Integrerad klinisk vuxentandvård 1 - OSCE

Om du fortfarande resterar med delar i eller hel kurs, kontakta studievägledaren.

Restexaminationstillfällen för kurser på termin 4 (2TL13)

Dessa kurser gavs sista gången VT20, restexaminationstillfällen ges VT21:

Klinisk odontologi 1 24,5hp (2TL001)

Information om restexaminationstillfällen hittar du under restexaminationstillfällen för kurser termin 3.

Att utvecklas till tandläkare 2 1,5hp (2TL047) 

Kursansvarig: Tomas Månsson 

Kursgivande institution: LIME

Restexaminationstillfällen sker efter överenskommelse med kursansvarig Tomas Månsson. Tomas Månsson

Oral patologi och histologi 7,5hp (2TL002)

Kursansvarig: Karin Garming-Legert

Kursgivande institution: Institutionen för Odontologi

Moment 2: Mjukvävnad 4,5hp

Restexaminationstillfällen sker efter överenskommelse med kursansvarig Karin Garming-Legert Karin Garming-Legert

Oral radiologi 2 6hp (2TL013)

Kursansvarig: Åsa Wikström Åsa Wikström

Kursgivande institution: Institutionen för Odontologi

Moment 1: Propedeutisk-teknisk radiologi

Moment 2: Klinisk diagnostisk radiologi

Restexaminationstillfällen erbjuds under VT21:

 • Restexaminationstillfälle 1: Måndag 29 mars. Obligatorisk anmälan för deltagande senast 15 mars till utbildningsadministratör Anna Maria Nordvall annamaria.nordvall@ki.se
 • Restexaminationstillfälle 2: Onsdag 5 maj. Obligatorisk anmälan för deltagande senast 21 april, se ovan.
 • Restexaminationstillfälle 3: Tisdag 8 juni. Obligatorisk anmälan för deltagande senast 25 maj, se ovan.

OBS! Mer information om restexaminationstillfällen finns på programwebben; TentamensschemaVT2021 Tandläkarprogrammet 

För att få delta vid restexaminationstillfälle är det obligatoriskt att:

 • Omregistreras på kurs, kontakta studievägledaren
 • Anmäla för deltagande, se ovan.

Övrig information

 • Examinationer för 2TL013 Oral radiologi 2 (2TL13) genomförs samtidigt med examinationer för kursen 2TL068 Odontologisk radiologi 2 (2TL19)

Restexaminationstillfällen för kurser på termin 5 (2TL13)

Dessa kurser gavs sista gången HT20, restexaminationstillfällen ges HT21.

Om du fortfarande resterar med delar i dessa kurser, kontakta studievägledaren.

Klinisk odontologi 2, 21hp (2TL016)

Moment: Endodonti 1

 • Restexaminationstillfälle 1: Torsdag 12 augusti. Obligatorisk anmälan för deltagande senast 2 juli till utbildningsadministratör Anna Maria Nordvall annamaria.nordvall@ki.se
 • Restexaminationstillfälle 2: Torsdag 16 september. Obligatorisk anmälan för deltagande senast 9 september till utbildningsadministratör Anna Maria Nordvall annamaria.nordvall@ki.se
 • Restexaminationstillfälle 3: Tisdag 19 oktober. Obligatorisk anmälan för deltagande senast 12 oktober till utbildningsadministratör Anna Maria Nordvall annamaria.nordvall@ki.se

Restexaminationstillfällen för kurser på termin 6 (2TL13)

Om du fortfarande resterar med delar i dessa kurser, kontakta studievägledaren.

Dessa kurser gavs sista gången VT21, restexaminationstillfällen ges HT21:

Klinisk odontologi 3, 21hp (2TL018)

Moment: Parodontologi 3

 • Restexaminationstillfälle 1: Onsdag 29 september. Obligatorisk anmälan för deltagande senast 22 september till utbildningsadministratör Anna Maria Nordvall annamaria.nordvall@ki.se
 • Restexaminationstillfälle 2: Fredag 29 oktober. Obligatorisk anmälan för deltagande senast 22 oktober till utbildningsadministratör Anna Maria Nordvall annamaria.nordvall@ki.se
 • Restexaminationstillfälle 3: Fredag19 november. Obligatorisk anmälan för deltagande senast 12 november till utbildningsadministratör Anna Maria Nordvall annamaria.nordvall@ki.se