För studenter på kursen Okulär farmakologi och diagnostisk undersökningsmetodik kurskod 3OP011

Detta är en av de delkurser som du ska ta dig igenom för att nå behörigheten att använda diagnostiska ögondroppar. Kursen omfattar okulär neurofarmakologi, okulära preparat, okulära diagnostiska medikament, okulära reaktioner vid användning av preparat samt diagnostiska metoder.

Kursplan

Information

Denna kurs läses på Magisterprogrammet i klinisk Optometri och ger 7,5 hp.

Registrera dig på kurser i Ladok 

Inför varje ny kursstart ska du själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa. Om en kurs löper över fler terminer ska du registrera dig en gång per termin. Om kurser ges parallellt ska du registrera dig till flera kurser med samma kursstart.

Registreringen är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, om inget annat står angivet i kursinformationen för den specifika kursen.

Registrera dig i Ladok

Schema

Schema publiceras senast 2 veckor innan kursstart. Schemat kan komma att ändras eller kompletteras under kursens gång. Frågor gällande examination, restexamination eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Magisterprogrammets första sida med terminsschema.

Kursanalys

HT20 Kursanalys Okulär farmakologi och undersökningsmetodik

HT19 Kursanalys Okulär farmakologi och undersökningsmetodik

HT17 Kursanalys Okulär farmakologi och undersökningsmetodik

Kontaktinformation

Maria Nilsson

Kursledare och examinator
Brautaset

Maria Persson

Kursadministratör