För studenter på kursen Omvårdnad vid akut och långvarig psykisk ohälsa, 15 hp kurskod 2PV007

Kursens övergripande mål är att studenten efter genomgången kurs ska uppnå en utvecklad förmåga i yrkesutövandet som specialistsjuksköterska inom olika former av vård för patienter med psykisk ohälsa. Här på kurswebben hittar du bland annat länk till schema, kontaktuppgifter och inloggning till Canvas. I kursplanen hittar du bland annat information om innehåll, mål, arbetsformer, examination och litteraturlista.

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart är vecka 35, förmiddagen tisdag den 30 augusti är det kursintroduktion på zoom och kursen slutar vecka 2, den 15 januari 2023. 

Under vecka 43, 44 och 45 genomförs verksamhetsförlagd utbildning på helfart, det vill säga 4 dagar/vecka sammanlagt 12 dagar. Den verksamhetsförlagda utbildningen omfattar 4,5 poäng (32 timmar på din VFU-plats och en dag för egna studier, per vecka). 

 

Registrering i Ladok

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

Registreringen öppnar en vecka innan kursstart och stänger två dagar efter kursstartsdagen. Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt.

Du registrerar dig själv i Ladok. Merinformation om webbregistrering.

Genom att registrera dig i Ladok får du tillgång till kursrummet i Canvas


Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör.

 

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. 

Tillgång till kursen i Canvas får du automatiskt efter att du registrerat dig på kursen i Ladok.

Logga in i Canvas

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas Studentguide 

 

Covid-19

Läs mer på KIs informationsida till studenter om undervisning med anledning av corona.

 

Kontaktuppgifter

Nina Gårevik

Kursansvarig
08-524 83710

Anna Malmborg

Studievägledare

Mandy Valgelata

Utbildningssamordnare

Linda Schöldberg

Utbildningsadministratör