För studenter på kursen Omvårdnad vid akut och långvarig psykisk ohälsa, 15 hp kurskod 2PV007

Kursens övergripande mål är att studenten efter genomgången kurs ska uppnå en utvecklad förmåga i yrkesutövandet som specialistsjuksköterska inom olika former av vård för patienter med psykisk ohälsa. Här på kurswebben hittar du bland annat länk till schema, kontaktuppgifter och inloggning till Canvas. I kursplanen hittar du bland annat information om innehåll, mål, arbetsformer, examination och litteraturlista.

Kursplan

Inför kursstart

Nästa kursstart: HT23, vecka 35.

Kursen startar med en kursintroduktion via Zoom tisdag den 29 augusti, och slutar vecka 2, den 14 januari 2024. Se preliminärt schema längre ned på sidan.

Under vecka 43, 44 och 45 genomförs verksamhetsförlagd utbildning på helfart, dvs 4 dagar/vecka, sammanlagt 12 dagar. Den verksamhetsförlagda utbildningen omfattar 4,5 poäng (32 timmar på din VFU-plats och en dag för egna studier per vecka) 

 

Registrering i Ladok

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

Registreringen öppnar en vecka innan kursstart och stänger två dagar efter kursstartsdagen. Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt.

Du registrerar dig själv i Ladok. Merinformation om webbregistrering.

Genom att registrera dig i Ladok får du tillgång till kursrummet i Canvas


Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör.

 

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. 

Tillgång till kursen i Canvas får du automatiskt efter att du registrerat dig på kursen i Ladok.

Logga in i Canvas

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas Studentguide 

Kursvärdering 

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursvärdering HT2022

Kursanalys HT2022

Kontaktuppgifter

Nina Gårevik

Kursansvarig
08-524 83710

Anna Malmborg

Studievägledare

Helena Sandström

Utbildningsadministratör
NG
Innehållsgranskare:
Helena Sandström
2023-05-25