För studenter på kursen Oral radiologi 3 kurskod 2TL035

Denna kurs är indelad i två delmoment: Radiologisk panoramateknik och Fördjupad diagnostisk radiologi. De två delmomenten ger fördjupade kunskaper inom området odontologisk radiologi, främst med inriktning på odontologisk panoramaröntgen men även intraoral bildtagning, och en inblick i moderna diagnostikmetoder. Du får även möjlighet att erhålla intyg för att inneha och använda odontologisk panoramaröntgenutrustning.

Kursplan

Registrera dig

För att behålla din plats och delta i kursen måste du registrera dig. Det gör du själv i Ladok. Registreringsperioden är en vecka före kursstart och två dagar in på kursen. Mer information om webbregistrering

Schema

Schema publiceras på programwebben senast två veckor innan kursen startar.

 

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar) senast en månad efter kursens slut.

Kontakta kursansvarig för mer information om kursvärdering och kursanalys för denna kurs.

Kontaktuppgifter

Daniel Benchimol

Kursansvarig

Cecilia Vestlind

Utbildningsadministratör
DB
Innehållsgranskare:
Katy Earle Salmela
2022-11-18