För dig som är student på Övergångsbestämmelser tandläkarprogrammet

Här finns information om restexaminationstillfällen för kurser som getts för sista gången på utbildningsplan 2TL13.

För att delta på restexaminationstillfällen behöver du vara omregistrerad på aktuell kurs. I vissa fall måste du även anmäla dig till examinationstillfället. 

Om du fortfarande resterar med delar i dessa kurser och behöver bli omregistrerad, kontakta enligt informationen nedan under varje kurs. Har du frågor om examination ska du vända dig till respektive institution eller kurs- och/eller momentansvarig.

Restexaminationstillfällen för kurser på termin 1 (2TL13)

Dessa kurser har givits för sista gången HT18 och alla restexaminationstillfällen har erbjudits under läsåret HT19/VT20:

 • Att utvecklas till tandläkare 1, 7,5hp (2TL000) 
 • Vetenskaplig introduktion 3hp (2TL003) 
 • Människokroppens kemi 7,5hp (2TL007) 
 • Cell- och molekylärbiologi 7,5hp (2TL006) 

Om du fortfarande resterar med delar i dessa kurser, kontakta studievägledaren.

Restexaminationstillfällen för kurser på termin 2 (2TL13)

Dessa kurser gavs för sista gången VT19, restexaminationstillfällen gavs VT20/juni-augusti för vissa moment.

 • Organsystemens struktur och funktion 27hp (2TL032) 
 • Att utvecklas till tandläkare 1 7,5hp (2TL000) 
 • Oral radiologi 1 1,5hp (2TL012)

Om du fortfarande resterar med delar i dessa kurser, kontakta studievägledaren.

Restexaminationstillfällen för kurser på termin 3 (2TL13)

Dessa kurser gavs sista gången HT19, restexaminationstillfällen ges HT20 och VT21:

Klinisk odontologi 1 24,5hp (2TL001)

Kursansvarig: Qing Ye qing.ye@ki.se

Kursgivande institution: Institutionen för Odontologi

Moment 2: Lokalanestesi, mjuk- och hårdvävnadsdiagnostik 1 

Momentansvarig/kontaktperson: Hanna Fredia hanna.fredia@ki.se

Restexaminationstillfällen erbjuds under VT21:

Praktiskt prov: genomförs vid flera tillfällen i mars. Anmälan för deltagande senast 24 februari till momentansvarig.

 • Restexaminationstillfälle 1: Onsdag 14 april, kl.13-17. Anmälan för deltagande senast 24 februari till momentansvarig.
 • Restexaminationstillfälle 2: Onsdag 19 maj. För mer information om tid och anmälan för deltagande, kontakta momentansvarig.
 • Restexaminationstillfälle 3: Mer information om datum kommer från momentansvarig.

För att få delta vid restexaminationstillfälle är det obligatoriskt att:

 • Omregistreras på kursen. För omregistrering, kontakta studievägledaren (om du inte redan är omregistrerad, kontrollera i Ladok).
 • Anmäla för deltagande: se ovan.

Moment 3: Parodontologi 1

Momentansvarig/kontaktperson: Kåre Buhlin kare.buhlin@ki.se

Restexaminationstillfällen erbjuds under HT20/VT21:

 • Restexaminationstillfällen 1:
  • Demonstration 1: 30 november, fm.  
  • Demonstration 2: 1 december, fm.
  • Anmälan för deltagande: Senast 15 november till momentansvarig.
  • Skriftlig tentamen: 18 december, kl. 10-12.
 • Restexaminationstillfälle 2:
  • Demonstration 1: 15 februari, fm.
  • Demonstration 2: 16 februari, fm.
  • Anmälan för deltagande: Senast 1 februari till momentansvarig.
  • Skriftlig tentamen: 1 mars, kl. 10-12.
 • Restexaminationstillfälle 3:
  • Demonstration 1: 15 mars, fm.
  • Demonstration 2: 16 mars, fm.
  • Anmälan för deltagande: senast 1 mars till momentansvarig.
  • Skriftlig tentamen: 29 mars, kl. 10-12.

För att få delta vid restexaminationstillfälle är det obligatoriskt att:

 • Omregistreras på kursen. För omregistrering, kontakta studievägledaren (om du inte redan är omregistrerad, kontrollera i Ladok).
 • Anmäla för deltagande vid demonstrationer. Se ovan.

Moment 4: Cariologi

Momentansvarig: Franziska Hetrodt franziska.hetrodt@ki.se 

Restexaminationstillfällen erbjuds under VT21:

Restexaminationstillfällen sker efter överenskommelse med momentansvarig.

För att få delta vid restexaminationstillfälle är det obligatoriskt att:

 • Omregistreras på kursen. För omregistrering, kontakta studievägledaren (om du inte redan är omregistrerad, kontrollera i Ladok).

Moment 5: Dentala biomaterial med tillämpning i preklinisk cariologi 

Momentansvarig: Daniela Vidojevic daniela.vidojevic@ki.se

Prepprov

Ansvarig/kontaktperson: Daniela Vidojevic daniela.vidojevic@ki.se

Restexaminationstillfällen erbjuds under HT20/VT21:

 • Restexaminationstillfälle 1: Onsdag 18 nov, kl.13.30, preklin. Anmälan för deltagande senast 1 november till momentansvarig.
 • Restexaminationstillfälle 2: Fredag 26 februari, preklin. Anmälan för deltagande senast 10 februari till momentansvarig.
 • Restexaminationstillfälle 3: Fredag 12 mars, preklin. Anmälan för deltagande senast 1 mars till momentansvarig. 

OBS! Datumen är preliminära och kan komma att ändras. Uppdatering sker kontinuerligt.

För att få delta vid restexaminationstillfälle är det obligatoriskt att:

 • Omregistreras på kursen. För omregistrering, kontakta studievägledaren (om du inte redan är omregistrerad, kontrollera i Ladok)
 • Anmäla för deltagande till momentansvarig.

Arbetskort/portfölj

Ansvarig/kontaktperson: Daniela Vidojevic daniela.vidojevic@ki.se

Restexaminationstillfällen erbjuds under HT20/VT21:

Genomförande: Komplettering av arbetskort samt examination av genomfört praktiskt moment.

Restexaminationstillfälle 1: 

Preklin:      Pass 1:             Pass 2:          Pass 3:              Pass 4:           Pass 5 :

Grupp 1:    29/1 fm          4/2 fm           4/2 em             10/2 fm        10/2 em 

Grupp 2:    29/1 em         3/2 fm          3/2 em              11/2 fm        11/2 em 

 • Portföljen examineras genom seminarium den: 15/2-21 

Anmälan för deltagna senast 20/12-20 till momentansvarig. 

Restexaminationstillfälle 2: 

Preklin:   Pass 1:         Pass 2:       Pass 3:             Pass 4:               Pass 5: 

Grupp 1:  4/3 fm       4/3 em      10/3 fm         10/3 em            18/3 fm 

Grupp 2:  3/3 fm       3/3 em      11/3 fm          11/3 em            17/3fm 

 • Portföljen examineras genom seminarium den: 22/3-21 

Anmälan för deltagna senast 20/1-21( för de som inte går rest 1 annars behövs ingen anmälan om de gått rest 1 och blivit underkända) till momentansvarig. 

Restexaminationstillfälle 3: 

Preklin:      Pass 1:        Pass 2:               Pass 3:             Pass 4:           Pass 5: 

Grupp 1:    24/3 fm        24/3 em         31/3fm          6/4 fm          6/4 em 

Grupp 2:    25/3fm         25/3 em         31/3 em        7/4 fm           7/4 em 

 • Portföljen examineras genom seminarium den: 21/4-21 

Anmälan för deltagna senast 5/2-21 ( för de som inte gått rest 1 och rest 2) till momentansvarig. 

För att få delta vid restexaminationstillfälle är det obligatoriskt att:

 • Omregistreras på kursen. För omregistrering, kontakta studievägledaren (Är du redan är omregistrerad behöver du inte bli det igen, kontrollera i Ladok).
 • Anmäla för deltagande, kontakta momentansvarig.

Moment 6: Integrerad klinisk vuxentandvård 1 - OSCE

Ansvarig/kontaktperson: Marie Borgeström Larsson  marie.borgestrom.larsson@ki.se

Restexaminationstillfällen erbjuds under VT21:

 • Restexaminationstillfälle 1: Onsdag 10 februari, förmiddag, E-sektionen.
 • Restexaminationstillfälle 2: Onsdag 10 mars, eftermiddag, E-sektionen.
 • Restexaminationstillfälle 3: Tisdag 20 april, eftermiddag, E-sektionen.

För att få delta vid restexaminationstillfälle är det obligatoriskt att:

 • Omregistreras på kursen. För omregistrering, kontakta studievägledaren (Är du redan är omregistrerad behöver du inte bli det igen, kontrollera i Ladok).
 • Anmäla för deltagande, kontakta ansvarig Marie Borgeström Larsson.

Övriga kurser 

Alla restexaminationstillfällen har erbjudits under HT20 för kurserna/moment /del av moment:

 • Oral patologi och histologi 7,5hp (2TL002)
  • Moment 1: Hårdvävnad
 • Mikrobiell patogenes 6hp (2TL008)
 • Farmakologi 5hp (2TL005)
 • Allmänmedicin 6hp (2TL010)
 • Allmän patologi 3,5hp (2TL009)
 • Klinisk odontologi 1 24,5hp (2TL001)
  • Moment 1: Journalföring och introduktion till vuxenkliniken
  • Moment 5: Dentala biomaterial med tillämpning i preklinisk cariologi
   • Skriftlig tentamen

Om du fortfarande resterar med delar i eller hel kurs, kontakta studievägledaren.

Restexaminationstillfällen för kurser på termin 4 (2TL13)

Dessa kurser gavs sista gången VT20, restexaminationstillfällen ges VT21:

Klinisk odontologi 1 24,5hp (2TL001)

Information om restexaminationstillfällen hittar du under restexaminationstillfällen för kurser termin 3.

Att utvecklas till tandläkare 2 1,5hp (2TL047) 

Kursansvarig: Tomas Månsson 

Kursgivande institution: LIME

Restexaminationstillfällen sker efter överenskommelse med kursansvarig Tomas Månsson. Tomas Månsson

Oral patologi och histologi 7,5hp (2TL002)

Kursansvarig: Karin Garming-Legert

Kursgivande institution: Institutionen för Odontologi

Moment 2: Mjukvävnad 4,5hp

Restexaminationstillfällen sker efter överenskommelse med kursansvarig Karin Garming-Legert Karin Garming-Legert

Oral radiologi 2 6hp (2TL013)

Kursansvarig: Åsa Wikström Åsa Wikström

Kursgivande institution: Institutionen för Odontologi

Moment 1: Propedeutisk-teknisk radiologi

Moment 2: Klinisk diagnostisk radiologi

Restexaminationstillfällen erbjuds under VT21:

 • Restexaminationstillfälle 1: Måndag 29 mars. Obligatorisk anmälan för deltagande senast 15 mars till utbildningsadministratör Anna Maria Nordvall annamaria.nordvall@ki.se
 • Restexaminationstillfälle 2: Onsdag 5 maj. Obligatorisk anmälan för deltagande senast 21 april, se ovan.
 • Restexaminationstillfälle 3: Tisdag 8 juni. Obligatorisk anmälan för deltagande senast 25 maj, se ovan.

OBS! Mer information om restexaminationstillfällen finns på programwebben; TentamensschemaVT2021 Tandläkarprogrammet 

För att få delta vid restexaminationstillfälle är det obligatoriskt att:

 • Omregistreras på kurs, kontakta studievägledaren
 • Anmäla för deltagande, se ovan.

Övrig information

 • Examinationer för 2TL013 Oral radiologi 2 (2TL13) genomförs samtidigt med examinationer för kursen 2TL068 Odontologisk radiologi 2 (2TL19)