För dig som är student på Påbyggnadsutbildning i oral hälsa, kandidatexamen Kontakuppgifter påbyggnadsutbildning i oral hälsa

Här hittar du kontaktuppgifter till programansvariga funktioner inom programmet.

Programmet är under nedläggning och gavs en sista gång höstterminen 2022. Om du har oavslutade studier på påbyggnadsutbildning i oral hälsa eller den nedlagda påbyggnadsutbildningen i odontologisk profylaktik ber vi dig kontakta studievägledaren för mer information.

Kansliet för grund- och forskarutbildning

Besöksadress

Alfred Nobels Allé 8, 1 trappa upp (plan 5), Campus Flemingsberg

Postadress

Karolinska Institutet, Box 4064, 141 04 Huddinge, Sweden

 

På kansliet samlas utbildningsadministratörer, studievägledare och handläggare. 

För  grundutbildningsansvarig, programdirektor och studierektor vänligen se i listan nedan. 

Grundutbildningsansvarig

Alfred Nobels Allé 8, 2 trappor upp (plan 6), Campus Flemingsberg

Karin Garming-Legert

Adjunkt/övertandläkare

Programdirektor

Alfred Nobels Allé 8, 2 trappor upp (plan 6), Campus Flemingsberg

Studierektor

Alfred Nobels Allé 8, 2 trappor upp (plan 6), Campus Flemingsberg

Jonas Erdenborg

Universitetsadjunkt

Utbildningsadministratör

Suzanne Almborg

Utbildningsadministratör

Studievägledare

Handläggare

Paula Karlsson

Handläggare

Internationell handläggare

Besöksadress: Berzelius väg 3, 17165 Solna

Postadress: UF Universitetsförvaltningen, UF UFS stöd till Program- och utbildningsnämnder, 171 77 Stockholm

 

Kontaktuppgifter till kursansvariga lärare/examinator finns i kursrummen i lärplattformen Canvas och på de öppna kurswebbarna

PK
Innehållsgranskare:
Paula Karlsson
2023-09-18