För dig som är student på Magisterprogrammet i arbete och hälsa Programmets organisation

Institutet för miljömedicin (IMM) har anvaret för Magisterprogrammet i arbete och hälsa. IMMs utbildningsnämnd ansvarar för att säkerställa programmets kvalitet, progression, vetenskapligt tillvägagångssätt och professionell koppling i förhållande till kursprogrammets resultat.

IMM Utbildningsnämnd

Ordförande

Johanna Zilliacus, GUA

 

Medlemmar

Annika Hanberg, programdirektor, Masterprogrammet i toxikologi
Jenny Selander, programdirektor, Magisterprogrammet i arbete och hälsa
Christina Björklund, lärarrepresentant IMM
Kristian Dreij, lärarrepresentant IMM
Karin Leander,  lärarrepresentant IMM
Elin Johansson, lärarrepresentant NVS
Magdalena Rosell, lärarrepresentant BioNut
Maria Albin, avnämare SLL

 

Studentrepresentanter utses av studentkåren

 

Administratör

Johanna Bergman, IMM

johanna.bergman@ki.se