För studenter på kursen Synundersökningsmetodik 3 (9 hp) kurskod 1OP074

Kursen ger fördjupad kunskap i synundersökningsmetodik och tillämpning av ordination och behandling samt perception.

Kursplan

Information

Denna kurs ges på Optikerprogrammets termin 4.

Registrera dig på kurser i Ladok

Inför varje ny kursstart ska du själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa. Om en kurs löper över fler terminer ska du registrera dig en gång per termin. Om kurser ges parallellt ska du registrera dig till flera kurser med samma kursstart.

Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, du ser dessa datum i Ladok.

Schema

VT21 1OP074 SUM3 schema 201211

Examination

Datum för ordinarie tenta och omtenta

Datum för ordinarie tenta framgår av schemat, se ovan. Datum för omtentan publiceras om möjligt i samma schema, men anges annars här på kurswebben senast vid tidpunkten för ordinarie tenta.

Anmälan för omexamination med senare studentkull än din egen

Om du har rest kvar på kursen efter din egen studentkulls tenta- och omtentatillfälle, behöver du anmäla dig för att få delta i examinationstillfällen som ges för kommande kullar (deras ordinarie tenta och omtenta). Obs! att du inte ska anmäla dig till ordinarie tenta eller omtenta med din egen kull.

Anmälan till en omtenta med senare kull än din egen ska på denna kurs göras senast 4 veckor innan tentan till jaana.johansson@ki.se.

För att din anmälan till omtenta ska vara fullständig behöver du ange:

1) För- och efternamn
2) Personnummer
3) Kurs och moment som du ska omexamineras på

Om du får förhinder så avanmäl dig direkt till jaana.johansson@ki.se

Observera att du inte får någon bekräftelse på att din anmälan är mottagen! Dubbelkolla istället i din egen mapp för skickade mail att ditt mail verkligen har skickats.

Behöver du stöd med dina studier? Här kan du få hjälp

Kursanalys

VT21 1OP074 SUM3 kursanalys

Kontaktuppgifter

Besarta Sahiti

Kursansvarig
08-6723531

Jaana Johansson

Kursadministratör