För dig som är student på Tandhygienist­programmet Nedläggning av kurs - restexaminationstillfällen för tandhygienistprogrammet 1TH15

Här finns information om restexaminationstillfällen för utbildningsplan 1TH15.

För att delta på restexaminationstillfällen behöver du vara omregistrerad på aktuell kurs. Om du fortfarande resterar med delar i dessa kurser och behöver bli omregistrerad, kontakta studievägledaren. Har du frågor om examination ska du vända dig till respektive institution eller kurs- och/eller momentansvarig.

Restexaminationstillfällen för kurser på termin 1 (1TH15)

Dessa kurser gavs för sista gången HT18, restexaminationstillfällen gavs fr.o.m. HT19 t.o.m. HT20:

 • Odontologisk profylaktik 1, 11,5hp (1TH030) 
 • Odntologisk profylaktik 2, 7,5hp (1TH031)
 • Medicinska och odontologiska stödämnen 1, 11hp (1TH025) 

Restexaminationstillfällen för kurser på termin 2 (1TH15)

Dessa kurser gavs för sista gången V19, restexaminationstillfällen ges fr.o.m VT20 t.o.m VT21.

Odontologisk profylaktik 3, 12hp (1TH028) Kursansvarig:  Lena Karlsson

Odontologisk profylaktik 5, 9,5hp (1TH019) Kursansvarig: Ann-Christin Johansson

 • Moment 1: Odontologisk profylaktik 8hp. Momentansvarig: Lena Karlsson
 • Moment 2: Vetenskap i odontologisk profylaktik 4hp. Momentansvarig: Sebastian Malmkvist

Odontologisk profylaktik 4, 7,5hp (1TH007) Kursansvarig: Sebastian Malmkvist

Medicinska och odontologiska stödämnen 2, 10,5hp (1TH025) Kursansvarig: Lena Karlsson

Restexaminationstillfällen för kurser på termin 3 (1TH15)

Dessa kurser gavs för sista gången H19, restexaminationstillfällen ges fr.o.m HT20 t.o.m HT21.

För omregistrering kontakta studievägledaren

Odontologisk profylaktik 5, 9.5hp (1TH019) Kurs-och momentansvarig Ann-Christin Johansson

 • Moment 1: Odontologisk profylaktik, fördjupning 1 7,5hp
 • Moment 2: Hälsokommunikation 1 2hp

Kontakta kurs- och/eller momentansvarig för information om hur oavslutade utbildningsinslag och examinationer ska slutföras under angiven tid. 

Odontologisk profylaktik 6, 7,5p (1TH009) Kurs-och momentansvarig Ann-Christin Johansson

Kontakta kurs- och/eller momentansvarig för information om hur oavslutade utbildningsinslag och examinationer ska slutföras under angiven tid. 

Medicinska och Odontologiska stödämnen 3, 7,5hp (1TH021) Kursansvarig Nadja Bjurshammar

Kontakta kurs- och/eller momentansvarig för information om hur oavslutade utbildningsinslag och examinationer ska slutföras under angiven tid. 

Samhälls- och beteendevetenskap 1, 5,5hp (1TH005) Kursansvarig Annsofi Johannsen

Kontakta kurs- och/eller momentansvarig för information om hur oavslutade utbildningsinslag och examinationer ska slutföras under angiven tid. 

Restexaminationstillfällen för kurser på termin 4 (1TH15)

Dessa kurser gavs för sista gången VT20, restexaminationstillfällen ges fr.o.m VT21 t.o.m VT22.

För omregistrering kontakta studievägledaren

1TH029 Odontologisk profylaktik 7 4hp. Kurs- och momentansvarig: Ann-Christin Johansson

 • Moment 1: Odontologisk profylaktik, fördjupning 2 2hp.
 • Moment 2: Hälsokommunikation 2 2hp.

Kontakta kurs- och/eller momentansvarig för information om hur oavslutade utbildningsinslag och examinationer ska slutföras under angiven tid. 

1TH012 Odontologisk profylaktik 8 7,5hp. Kurs- och momentansvarig: Ann-Christin Johansson

 • Moment 1: Odontologisk profylaktik, klinisk fördjupning 6hp.
 • Moment 2: Hälsokommunikation, klinik 1,5hp.

Kontakta kurs- och/eller momentansvarig för information om hur oavslutade utbildningsinslag och examinationer ska slutföras under angiven tid.  

1TH026 Medicinska och odontologiska stödämnen 4 8hp. Kursansvarig: Annsofi Johannsen

Kontakta kurs- och/eller momentansvarig för information om hur oavslutade utbildningsinslag och examinationer ska slutföras under angiven tid. 

1TH027 Samhälls- och beteendevetenskap 2 3hp. Kurs- och momentansvarig: Annsofi Johannsen

 • Moment 1: Grundläggande pedagogik och psykologi 1,5hp.
 • Moment 2: Undervisning ur ett mångkulturellt perspektiv 1,5hp.

Kontakta kurs- och/eller momentansvarig för information om hur oavslutade utbildningsinslag och examinationer ska slutföras under angiven tid.  

1TH017 Examensarbete i odontologisk profylaktik 7,5hp. Kursansvarig: Lena Karlsson

Kontakta kurs- och/eller momentansvarig för information om hur oavslutade utbildningsinslag och examinationer ska slutföras under angiven tid.