För studenter på kursen Tema hälso- och sjukvård - Hälsofrämjande arbete (4,5 hp) kurskod 1FY040

Hälso- och sjukvården har mycket att vinna på att lägga resurser på prevention och hälsopromotion för att påverka de bakomliggande faktorer som leder till ohälsa istället för att enbart fokusera på att bota och lindra när problemen väl har uppstått. I kursen tittar vi på den kunskap som finns om hur människors hälsa påverkas av sociala, ekonomiska och samhälleliga faktorer och vad som kan göras på grupp- och samhällsnivå för att främja hälsa.

Kursplan

Information

Denna kurs ges av Institutionen för klinisk neurovetenskap inom ramen för fysioterapeutprogrammet.

Ramtider för VT20 är 14/5 - 7/6

Schema

Schema HT20

Kontaktuppgifter

Sara Widén

Kursledare

Lorin Ahmed

Kursadministratör
08-524 824 68