För studenter på kursen Tema professionell utveckling - Fysioterapeuten i yrkeslivet (7,5 hp) kurskod 1FY042

Den här kursen binder ihop temat professionell utveckling som du påbörjade i termin 1. Moment 1 har fokus på ledarskap. Du kommer blicka tillbaka på det du gjort under utbildningen och analysera din utveckling samt identifiera dina styrkor och svagheter. Som redskap för detta kommer du att arbeta med och utveckla din portfolio. Moment 2 i kursen sätter in fysioterapi och fysioterapeutisk praktik i ett globalt sammanhang. Den här delen av kursen ges på engelska.

Kursplan

Inför kursstart

För dig som läser i denna äldre kursversion - kontakta kursansvarig eller studievägledare för information!

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering.

Kontaktuppgifter

Gabriele Biguet

Kursansvarig

Kathrin Dellblad

Utbildningsadministratör

Päivi Vejby

Studievägledare
08-524 880 59

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och kurskamrater. Cirka två veckor före kursstart kommer du få en inbjudan via e-post. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.