För studenter på kursen Toxikologi, reaktioner på dentala biomaterial kurskod 2TL027

På den här kursen behandlas toxikologiska aspekter på dentala material och tandvårdsprodukter ur flera perspektiv, såsom biverkningar av dentala material, yrkesrelaterade risker och miljöaspekter.

Kursplan

Registrering

För att behålla din plats och delta i kursen måste du registrera dig. Det gör du själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering

Schema

Schema publiceras på programwebben senast två veckor innan kursen startar.

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar) senast en månad efter kursens slut.

Kontakta kursansvarig för mer information om kursvärdering och kursanalys för denna kurs.

Kontaktuppgifter

Cecilia Vestlind

Utbildningsadministratör