För dig som är student på Audionomprogrammet Utbytesstudier på audionomprogrammet

Globala perspektiv på audiologi belyses och studenterna förbereds för att vara verksamma i en mångkulturell miljö. Utlandsstudier inom ramen för utbytesprogram erbjuds. Som student vid Karolinska Institutet har du möjligheter till studier utomlands. På den här sidan kan du läsa mer om de möjligheter som finns på audionomprogrammet.

Med syfte att öka kvaliteten och mångfalden inom utbildningen och att förbereda KI:s studenter för arbete på en global arbetsmarknad arbetar KI för en ökad internationalisering av utbildningsprogrammen.

Internationalisering sker exempelvis genom:

 • samarbetsavtal med utländska lärosäten
 • student- och lärarutbyte /(studier och undervisning)

 • kurser som delvis är förlagda utomlands

 • examensarbeten

 • praktik utomlands för studenter

 • fortbildning utomlands för anställda vid KI

 • undervisning på engelska

 • undervisning i globala hälsofrågor

 • kurs i engelska för lärare

 • gemensam kursutveckling med utländska lärosäten

 • deltagande i internationella intensivprogram

På audionomprogrammet finns möjlighet att genomföra utbytesstudier på Arteveldehogeschool i Gent, Belgien, Syddansk universitet i Danmark inom ramen för utbytesprogrammet Erasmus och  med University of Illinois at Urbana Champaign i USA.

Utbytesprogrammet Erasmus

Erasmus

Våra universitet

Utbytesuniversitet Danmark

Erasmus avtal - Utbytet sker inom ramen för Erasmusprogrammet vilket innebär att studierna måste sträcka sig över minst 3 månader - 13 veckor.

Syddansk Universitet är Danmarks tredje största universitet och har cirka 19.000 inskrivna studenter. Universitetet har campus i Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg, Slagelse och Köpenhamn.

Erasmusutbyte till Odense är möjligt att söka för studenter som läser termin 4 eller 5.

Syddansk Universitet

Exchange students

Utbytesuniversitet Belgien

Utbyte på termin 4

Erasmus avtal - Utbytet sker inom ramen för Erasmusprogrammet vilket innebär att studierna måste sträcka sig över minst 3 månader - 13 veckor.

Artevelde är en av de största högskolorna tillhörande den flamländska gemenskapen i Belgien. Officiellt språk är Nederländska, även kallat flamländska. För inresandeaudionom utbytesstudenter erbjuds ett kurspaket med engelska som undervisningsspråk. Även intensivkurser i nederländska och nederländsk/flamländsk kultur erbjuds.

Nästa Erasmusutbyte till Gent är möjligt att söka för studenter som läser termin 6 vårterminen under 2020 för att åka en hel eller halv termin (minst 3 månader).

Information för inresande utbytesstudenter: Arteveldehogeschool, Gent

Information om kurspaket (klicka på programme): Exchange study programme

För mera information om universitet och staden:

Arteveldehogeschool, Gent

Visit Gent

Visit Belgium

Utbytesuniversitet USA

INK avtal

Utbytestermin på termin 5

University of Illinois, Urbana Champaign

Info for exchange students

Försäkring

KI har en samlingsförsäkring hos Kammarkollegiet (Student UT) som gäller för alla KI-studenter som studerar utomlands inom ramen för ett utbytesavtal. Försäkringen gäller dygnet runt i utbildningslandet så länge studierna eller praktiken bedrivs, i utbildningslandet två veckor före och efter denna tid samt under direkt resa mellan utbildningslandet och hemorten eller utbildningsorten i Sverige. Observera att du alltså inte är försäkrad vid resor utanför utbildningslandet, eller om du stannar kvar i landet mer än två veckor efter utbildningstiden! Bevis på försäkring får du från den internationella studenthandläggaren innan avresa.

Ansökan

Ansökan ska innehålla

1.) Ansökningsblankett - Ansökan fylls i på datorn och skickas online samt i utskriven version. Det är därför viktigt att du har tillgång till en skrivare när du fyller i din ansökan. Skriv ut ansökan innan du registrerar den, skriv under och sätt på ett foto på dig själv och bifoga följande dokument och skicka den kompletta ansökan som en PDF dokument via email till Internationell handläggare -christian.todoran@ki.se senast 10 februari 2021.

2.) Studiemeritförteckning - ett registerutdrag ur Ladok. Hämtas på Lyktan eller via Ladok på webb.

3.) Motiveringsbrev - på engelska, max en A4-sida. Motiveringsbrevet är en viktig del av din ansökan och bör därför vara välskrivet. Presentera dig själv kort i inledningen och tänk sedan på att brevet ska handla om varför du vill åka på utbyte. Erfarenheter och specialintressen som tas upp i brevet ska ha relevans för ansökan.

Ansökningsblankett 21/22

 

Kontakt

Är du som student intresserad av att åka på utbytesstudier kontakta audionomprogrammets internationella studievägledare christian.todoran@ki.se , tfn: 08-524 880 61 för mer information