För dig som är student på Utbytesstudier Läkarprogrammets partneruniversitet i världen

På läkarprogrammet kan du ansöka om att genomföra utbytesstudier vid ett 60-tal universitet i Afrika, Asien, Europa, Oceanien, Nordamerika och Sydamerika.

Vill du läsa mer om universiteten och vad de har att erbjuda för utbytesstudenter kan du läsa mer om det nedan. LINK rekommenderar att du noga funderar på vad du vill lära och se, och väljer utbytesuniversitet och kurs därefter.

Aktuell information om antal platser vid de olika partneruniversiteten hittar du i listan via länken nedan.

Partneruniversitet 2022/2023 

För en förteckning över parnteruniversitet 2023-2024 kan du söka i vår avtalsportal genom att filtrera på utbildningsprogram och läsår. Antal platser visas om du klickar på "Show Details",

Obs för ansökningsomgång 2023/2024 har Linnaeus-Palmeprogrammet upphört och avtal med Pravara Indien samt Deakin Australien avslutats. Sökbara alternativ presenteras i ansökningsformuläret för 2023/2024 som öppnar i mitten av januari 2023.

I kolumnen "Student Ut" hittar du aktuellt antal årsplatser vid respektive universitet. Notera att antalet platser vid de nordiska universiteten är förhandlingsbara - om intresset är stort kan möjlighet finnas att utöka platserna.

Vid universiteten i Singapore och USA är årsplatserna med några undantag jämnt fördelade mellan höst-och vårterminerna. På grund av läsårets struktur på södra halvklotet, rekommenderar de australiensiska och nya zeeländska universiteten endast utbyte under (vår) vårtermin.

Reseberättelser Läs gärna tidigare utbytesstudenters reseberättelser, där de berättar om sina erfarenheter.

Utbytesstudier i Norden

Ingen läkarutbildning är den andra lik, inte ens inom Sverige, och det kan vara svårt att få en överblick över vad som är möjligt att göra under en utbytesstudieperiod. LINK har därför gjort en sammanställning med beskrivningar av läkarutbildningar i många av Europas länder och erfarenheter från studenter som genomfört en studieperiod utomlands. Läs gärna reserapporter från tidigare utbytesstudenter. Gör du ett utbyte inom Norden är det meriterande som "Internationell prägel" nästa gång du söker utbytesstudier.

Du kan läsa kortare del (dock minst 8 veckor) av din utbildning i Norden genom utbytesprogrammet Nordplus. Du kan också välja att göra utbytet i Norden som ett Erasmusutbyte, då krävs minst 60 dagars utbytesstudier.

Universitet som ingår i Nordplusnätverket för medicinstudier

Via länken nedan ges exempel på vad man kan läsa vid de nordiska lärosätena. Observera att förändringar kan ske, och det är viktigt att man kontaktar respektive lärosäte innan ansökan för att stämma av. Sista ansökningsdag för ansökan om Nordplusstipendium är 15 augusti för studier på HT och 15 januari för studier på VT.

Utbytesstudier nordiska lärosäten LINK

Utbytesstudier i Europa

Ingen läkarutbildning är den andra lik, inte ens inom Sverige, och det kan vara svårt att få en överblick över vad som är möjligt att göra under en utbytesstudieperiod. För att få mer detaljerad information om studenternas erfarenheter rekommenderas du att läsa reserapporter från tidigare utbytesstudenter.

Utbytesstudier i Europa sker genom utbytesprogrammet Erasmus+ eller SEMP, och det krävs att du är borta i minst 60 dagar (tidigare gällde 90 dagar som minimum). En del samarbeten vilar fortfarande på att utbytet ska innebära studier 90 dagar (12 veckor), men om mottagande universitet kan erbjuda kortare går det bra. SVK-perioden på T11 är 10 veckor lång, vilket innebär att examen kan försenas. Ha det i åtanke om du planerar att söka utbytesstudier genom Erasmus+ på T11.

Erasmus+ ger dig som student möjlighet att studera vid ett universitet i Europa med vilket LINK har ett Erasmusavtal. SEMP är utbytesprogrammet för utbyten i Schweiz. Minimilängden på utbyte är 60 dagar, och för utbytet är du berättigad ett stipendium. Ett obligatoriskt språktest ingår, vilket sker på webben genom Erasmus+ Online Language Support (OLS).

Du gör språktestet innan du påbörjar utbytesstudierna och sedan ett när du kommer hem. Språktestet är inte avgörande för om du får resa eller ej, utan ska ses som ett progressionstest, för att se hur dina språkkunskaper har förbättrats under utbytesstudierna. Genom OLS kan du efter språktestet få tillgång till en gratis språkkurs online om du vill.

Om du vill förbättra dina språkkunskaper inom det medicinska området, så rekommenderas ett besök på MedineLingua. Webbplatsen har tagits fram inom nätverket Medine2, för att förbereda utbytesstudenter som ska göra kliniskt placeringar utomlands. Den innehåller material som stöd för ditt kommande utbyte. I dagsläget finns följande språk representerade: engelska, franska, italienska, spanska, tyska. Om du vill göra ett självstudietest kan du göra det online

Fuhrmannsche Sprachschule i Gamla stan brukar erbjuda språkträning i tyska för blivande Erasmusstudenter.

Via länken nedan ges exempel på vad man kan läsa vid de europeiska lärosätena. Tänk på att förteckningen nedan inte är komplett, utan använd den för att få en idé om vad du kan göra, inte vad du ska göra.

Utbytesstudier europeiska lärosäten LINK

Utbytesstudier utanför Europa

LINK har slutit avtal med ett flertal universitet i Afrika, Asien, Nordamerika, Oceanien och Sydamerika. Vid samtliga universitet utanför Europa kan du göra kliniska kurser/electives som du tillgodoräknar dig inom ramen för dina valfria perioder/SVK på T11

 
OBSERVERA ATT

  • det inte är möjligt att byta ordning på terminerna
  • du kan endast göra elective/clerkships under T11

Mer information om utbytesuniversiteten utanför Europa hittar du i sammanställningen nedan. Du kan också läsa tidigare utbytesstudenters reserapporter. Äldre reserapporter kan på begäran fås från internationell handläggare.

Utbytesstudier lärosäten utanför Europa LINK