För dig som är student på Tandläkarprogrammet Valbara kurser tandläkarprogrammet

På termin 5 i utbildningsplan 2TL13 (som gäller studenter antagna HT18 eller tidigare) ingår en valbar kurs omfattande 7,5 hp.

Höstterminen 2020 är sista gången de valbara kurserna ges. Utbudet är beslutat till följande:

  • Studentvalt enskilt projektarbete (7,5hp), 2TL021
  • Rättsodontologi - odontologi i rättsväsendets tjänst (7,5h), 2TL024
  • Ledarskap i den lilla vårdenheten (7,5hp), 2TL031
  • Global Hälsa (7,5hp), 2XX066 

Samordningsansvarig valbara kurser

Margareta Hultin

Lektor/övertandläkare