Skip to main content

Studentvalda fördjupningskurser (SVK) inom läkarprogrammet

Under några av läkarutbildningens terminer finns det möjlighet för dig att själv påverka ditt utbildningsinnehåll genom studentvalda fördjupningskurser. Kurserna fördjupar olika områden inom det tema du precis läst och det finns en viss mån av valbarhet kring vilka områden kursen fokuserar på.