Skip to main content

Studiemedel och Mecenatkort

Studiemedel och CSN

Om du vill söka studiemedel från CSN, Centrala studiestödsnämnden, bör du göra det så fort som möjligt för att slippa vänta på utbetalningen när terminen börjar. Om du kryssade rutan för studiemedel i din anmälan ska du få en ansökningsblankett hemskickad, annars kan du beställa blanketten på CSN:s webbplats. CSN har också en enkel snabbguide om studiemedel på sin webbplats.

Mecenatkortet

Som student får du Mecenatkortet som ger dig olika typer av rabatter, bland annat på resor med SL och SJ.* Alla studenter som är registrerade får detta kort, men designen på kortet skiljer sig åt beroende på om du är medlem i en av våra studentkårer eller inte. Ytterliga fördelar och förmåner under din studietid får du genom ett medlemskap i någon av våra studentkårer.

Läs mer om hur du som KI-student får Mecenatkortet på Mecenats webbplats.

*För att få dessa reserabatter krävs minst 15 veckors heltidsstudier per termin, eller minst 75 procents studieomfattning under hela terminen (20 veckor).