Skip to main content

Tidsplaner specialistsjuksköterskeutbildningar

Nedan hittar du preliminära tidsplaner för antagning till specialist-sjuksköterskeutbildningar vid Karolinska Institutet.

För information om tidsplanen för antagning till barnmorskeutbildningen, se antagning.se.

Tidsplan för antagning inför höstterminen 2019

15 februari

Anmälan öppnar på antagning.se

15 mars

Sista anmälningsdag på antagning.se

27 mars

Sista kompletteringsdag då samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se.

12 april

Antagningsbesked med urvalsresultat publiceras på ditt konto på antagning.se

Tidsplan för antagning inför vårterminen 2020*

15 augusti*

Anmälan öppnar på antagning.se

17 september*

Sista anmälningsdag på antagning.se

25 september*

Sista kompletteringsdag då samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se

23 oktober*

Antagningsbesked med urvalsresultat publiceras på ditt konto på antagning.se

*Preliminära datum som kan komma att ändras