Neuropsykofarmakologi för psykologer HT22-VT23

En kurs som vänder sig till dig som är legitimerad psykolog och vill ha kunskaper inom ämnet farmakologi med fokus på läkemedel som används vid behandling av psykiatriska sjukdomar och smärta. Att känna till hur dessa läkemedel fungerar och verkar, vilka biverkningar de kan ge, om de kan interagera med den psykologiska behandlingen, mm kan underlätta arbetet för psykologer väsentligt. Dessutom ger sådana kunskaper psykologen bättre förutsättningar att kommunicera och samarbeta med läkare och annan vårdpersonal.

Syfte och mål

  • Kunna redogöra för grundläggande begrepp inom allmän farmakologi såsom t.ex. absorption, distribution, eliminering, agonister, antagonister och dos-effektsamband, samt hur läkemedel interagerar med varandra.
  • Kunna redogöra för de olika stegen i neurotransmissionen
  • Kunna redogöra för läkemedelsgrupper som används vid behandling av depression, ångestsyndrom, bipolärt syndrom, psykossjukdomar, substansberoende, ADHD, demens, sömnstörningar och smärta, samt kunna redogöra för deras verkningsmekanismer och biverkningar.
  • Kunna diskutera för- och nackdelar med kombinerad farmakologisk och psykologisk behandling.

Varför ska jag gå kursen?

Kursen är en specialistkurs för legitimerade psykologer. Utöver att du som deltagare får kunskap om psykofarmaka så ger den dig en bredare kunskap om ämnet farmakologi, vilket ger en ökad förståelse för hur läkemedel verkar i kroppen, biverkningar samt hur läkemedel interagerar med varandra.

Kursen är ackrediterad som specialistkurs inom klinisk barn- och ungdomspsykologi, klinisk vuxenpsykologi, neuropsykologi, psykologisk behandling/psykoterapi, forensisk psykologi samt missbruks- och beroendepsykologi, men kan även godkännas som breddkurs för andra specialiteter.

Föreläsare

”Det viktigaste för mig med denna kurs är att kursdeltagarna får nya kunskaper i farmakologi som de har direkt nytta av i sitt arbete som psykolog. Därför är jag väldigt glad över att flera av de tidigare kursdeltagarna har spontant skrivit och berättat om detta.” Lotta Arborelius, kursansvarig och examinator, docent i farmakologi och universitetslektor på avdelningen för psykologi, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet.

Lotta Arborelius har undervisat i farmakologi i över 25 år.

Övriga lärare är kliniskt verksamma psykiatriker, psykologer och beteendevetare med många års erfarenhet av kliniskt arbete. Många är dessutom disputerade inom sitt område.

Målgrupp

Legitimerade psykologer som i sitt arbete kommer i kontakt med personer som behandlas med psykofarmaka.

Ur kursinnehållet

I kursen ingår bland annat:

  • Allmän farmakologi
  • Receptorfarmakologi
  • Neurotransmission
  • Läkemedel som används vid behandling av depression, ångestsyndrom, bipolärt syndrom, psykossjukdomar, substansberoende, ADHD, demens, sömnstörningar och smärta. Deras verkningsmekanismer, biverkningar, m.m.
  • Kombinerad farmakologisk och psykologisk behandling
  • Placebo

Kursplan

Kursplan för Neuropsykofarmakologi för psykologer 7,5 hp.

Kursupplägg

Kursen bedrivs i form av föreläsningar, gruppövningar med instuderingsfrågor samt egna studier mellan kursdagarna.

Citat från tidigare kursdeltagare

Tack för en mycket intressant och berikande kurs.

”Stort tack igen för en mycket givande kurs som gjort att kompetensen hoppat upp ett snäpp som det känns. Det är en kurs som jag tycker passar in bra som specialistkurs. Och, det var mycket bra att man blev "tvungen" att nöta in en hel del basfakta. Jag märker redan att det blivit lättare att förstå/tolka forskningsartiklar och patientjournaler när jag känner igen läkemedel/substanser och vet på vilket sätt det verkar och kan ge biverkningar, samt att tolka texter i FASS!”

”Inspirerande föreläsare – kunniga – spred intresse för sitt område.”

Datum

Kursdagar är 8-9 december 2022, 26-27 januari 2023 och 16-17 mars 2023 och slutdatum för hemtenta 22 maj 2023.

Plats

Karolinska Institutet, Campus Solna, Avdelning för psykologi.

Under vissa speciella omständigheter kan man delta på kursen digitalt. Kontakta kursansvarig för mer information.

Pris

Kursavgiften är på 15 500 SEK (exkl. moms). Kursavgiften faktureras i samband med kursstart.

Mer information

Vid frågor om kursens innehåll:
Lotta Arborelius, kursledare
Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap
E-post: lotta.arborelius@ki.se

Vid administrativa frågor:
Ylva Danilsons, projektkoordinator
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: ylva.danilsons@ki.se

Anmälan

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Pris: 15 500 kr
Sista anmälningsdagen:
Poäng: 7.5 hp

Om uppdragsutbildning