Utbytesprogrammet Linnaeus-Palme

Vill du bredda din kompetens inom global hälsa och medicin? Vill du få internationell erfarenhet från andra kulturer och akademiska traditioner? Vill du i framtiden ha världen som din arbetsplats?

Under våren 2022 meddelade Universitets-och Högskolerådet (UHR) att från och med hösten 2022 kommer inga fler anslag för bl.a. utbytes- och stipendieprogrammet Linnaeus-Palme (LP) att utlysas. Som följd av detta kommer samtliga pågående LP-projekt på Karolinska Institutet (KI) inte ges möjlighet att söka nya medel 2023 och således inte kunna fortsätta sina projekt med lärar- och studentutbyten inom ramen för LP.

Studentutbyte till fd LP-partners kan fortsätta då KI studenter kan erbjudas INK-stipendium och om bilateralt samarbetsavtal fortlöper.

Genom utbytesprogrammet Linnaeus-Palme (LP) har du möjlighet att delta i undervisning och/eller göra din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) vid något av våra partneruniversitet i ett låg- eller medelinkomstland. Du får möta lärare och studenter inom samma ämnesområde som dig, men i en helt annan kontext. Utbytet ger dig möjlighet att också dela med dig av dina erfarenheter och knyta värdefulla kontakter för ditt framtida yrke. Ett LP-utbyte är en del av din utbildning vid KI och ska tillgodoräknas i programmet när du återvänder till Sverige. Längden på utbytet är beroende på utbildningsprogram och LP projekt. 

Läser du på något av följande program har du möjlighet att söka LP vid följande partneruniversitet för gemnomförande av utbyte senast februari alternativt september 2023 :

 • Arbetsterapeutprogrammet, Kenya Medical Training College, Kenya
 • Arbetsterapeutprogrammet, Makerere University, Uganda
 • Barnmorskeprogrammet, University of Malawi, Kamuzu College of Nursing and Midwifery, Malawi
 • Läkarprogrammet, Bahir Dar University, Etiopien
 • Läkarprogrammet, Pravara Insititute of Medical Sciences, Indien
 • Läkarprgorammet, University of Malawi, Malawi
 • Läkarprogrammet, Universidad del Azuay, Ecuador
 • Läkarprogrammet, Makerere University, Uganda
 • Tandläkarprogrammet, Makerere University, Uganda
 • Tandläkarprogrammet, Pravara Institute of Medical Sciences, Indien

Vad krävs för att söka?

För att kunna ansöka om att delta i ett utbyte inom LP ska du

 • vara registrerad student på Karolinska Institutet
 • ha minst ett års högskolestudier bakom dig före avresa (särskilda regler kan gälla för ditt utbildningsprogram)
 • vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige. Är du nordisk medborgare måste du ha varit folkbokförd i Sverige minst ett år innan avresa.

Hur söker jag?

Du ansöker om en utbytesplats för LP som vanligt genom ditt utbildningsprogram, och platserna utlyses på din programwebb. Läs gärna tidigare LP-studenters reseberättelser för tips och inspiration.

Eftersom LP är ett utbytesprogram kommer även studenter från våra partneruniversitetet till KI. Om du vill komma i kontakt med dem eller har andra frågor kring LP, kontakta din internationella handläggare. Länkar hittar du nedan.

Får jag ett stipendium?

Det ingår ett stipendium i LP. Exakt belopp kan du efterfråga hos din internationella handläggare. Stipendiet är inte avsett att täcka alla dina utgifter under tiden för utbytet, men du har möjlighet att t.ex. ta med dig ditt CSN-stöd.

 

Emma Hägg
2022-10-07