Skip to main content

Utresande studenter

 

Här hittar du mer information om:

MRSA-provtagning efter utlandspraktik

Inför dina utlandsstudier

Vissa universitet kräver vaccinationsintyg och hälsointyg. Detta erhåller du hos vårdgivare som erbjuder hälsointyg, till exempel CityAkuten Vaccination och Resemedicin som Studenthälsan samarbetar med kring vaccination av studenter. CityAkuten lämnar således 15 % rabatt på alla vacciner till KI-studenter. Intygskostnaden varierar beroende på universitetens krav. Tänk på att det kan ta upp till en månad innan eventuella vaccinationer, svar på titrar och röntgen är klara och intyget kan utfärdas. Var därför ute i god tid.

Bokning av tid för vaccinationsintyg hos CityAkuten görs på telefonnummer 010-601 03 11. När du bokar ditt besök är det viktigt att du uppger att du studerar på KI.

Förberedelser inför besöket

  1. Ta reda på vad universitetet har för medicinska krav och hämta formulär på nätet.
  2. Ta reda på ditt skolhälsovårdskort/barnvaccinationskort, där grundvaccinationerna är dokumenterade (MPR, Polio, Difteri/Stelkramp). Om dina föräldrar vaccinerat dig, be om ett skriftligt intyg. Om du eller dina föräldrar inte har denna information kan du vända dig till din grundskola, stadsarkivet i den stad där du gick i skolan eller kommunarkivet i den stad där du gick i skolan.
  3. Du behöver också förteckning/gult vaccinationskort över PPD, Hepatit B-, och ev. BCG-vaccination samt det Hepatit B serologisvar som du fick då du vaccinerade dig. Om du inte har det kvar kan du ringa till den vaccinationscentral där du vaccinerade dig. De som vi har anlitat förutom CityAkuten Vaccination och Resemedicin har varit Quality Care på Riddargatan.
  4. Välkommen att kontakta oss via telefon eller mail.

Kom ihåg att efter hemkomst måste du göra MRSA innan VFU (verksamhetsförlagd utbildning). MRSA-provtagning görs på Studenthälsan, lämpligast när vi har öppen mottagning.

Kontakt

Kontakta Studenthälsans företagssköterskor