Utresande studenter

Inför dina utlandsstudier

Många universitet kräver vaccinationsintyg och hälsointyg. Ta reda på vilka medicinska krav universitetet har och om de har specifika formulär. Hälsointyget erhåller du hos vårdgivare som erbjuder hälsointyg inför studier eller arbete utomlands, inte på Studenthälsan. Om du behöver komplettera med vaccinationer som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet eller Hepatit B kan du läsa mer här.

Intygskostnaden varierar beroende på universitetens krav. Tänk på att det kan ta lång tid innan eventuella vaccinationer, svar på titrar och röntgen är klara och intyget kan utfärdas. Var därför ute i god tid.

Arbetsskada eller stickskada vid utlandsstudier

Se informationen om utlandsstudier på sidan Arbetsskada eller stickskada med risk för blodsmitta

Efter hemkomst till Sverige

Kom ihåg att efter hemkomst måste du MRSA-screenas innan VFU (verksamhetsförlagd utbildning). MRSA-provtagning görs på Studenthälsan, lämpligast på vår öppna mottagning.
Kontakta oss