Vid akut oro eller krissituation

Viktiga telefonnummer och kontaktvägar vid akut oro eller annan kris.

Gäller din oro ett akut fysiskt eller psykiskt tillstånd?

Ring 112. 

Behöver du konsultera någon om vart du kan vända dig för att få hjälp?

1177 Vårdguiden erbjuder sjukvårdsrådgivning dygnet runt. Du får tala med en sjuksköterska som bedömer ditt behov av vård och ger dig vägledning till en lämplig vårdmottagning om så behövs. 

Ring telefonnummer 1177.

Andra möjligheter till stöd