Skip to main content

Arbetet som psykolog kräver stort tålamod och äkta engagemang - och rätta kunskaperna

Aleksandar Djordjevic tog examen från psykologprogrammet 2012. Idag arbetar han som leg. psykolog inom öppenvårdspsykiatrin, främst med psykologisk behandling (KBT och DBT).

Vad är det bästa med ditt jobb som psykolog?

Bild av Alexandar Djordjevic, alumn från Psykologprogrammet.– Det bästa med mitt jobb är nog att det i stort sett alltid känns meningsfullt och lärorikt. Jag jobbar med en psykologisk behandlingsmetod som kallas dialektisk beteendeterapi (DBT), vilken är särskilt utformad för patienter med komplexa problem och som ofta skadar sig själva. Det gör att mitt arbete många gånger handlar om att faktiskt rädda liv – inte om första hjälpen på ett fysiskt plan men om att hjälpa personer att välja att fortsätta leva och se att de kan skapa ett liv värt att leva.

– Eftersom patienterna ofta har stora svårigheter behöver jag som psykolog vara kunnig teoretiskt och praktiskt i behandlingsmetoden och samtidigt ha ett stort tålamod och äkta engagemang. Jag lär mig nytt varje dag i mötet med mina patienter och i handledningen med mina kollegor i DBT-teamet. Jag valde att bli psykolog både för att jag ville förstå vad det är som får människor att utvecklas, förändras och ta steg i livet på olika sätt, och för att hjälpa andra att göra just detta.