Alla kurs- och programwebbar på KI

Är du antagen till en utbildning på KI? Här hittar du länkar till kurs- och programwebbar för sökbara kurser och program på grund- och avancerad nivå. Kurswebbar för kurser inom program hittar du istället i programöversikten på respektive programwebb. Om kursen/programmet du letar efter ges på engelska, hittar du det på den engelska sidan.

Skriv programmets namn i sökrutan för att filtrera rullmenyn.

Utbildningsprogram

Fristående kurser

Fristående kurser A-F

Välj
Aktivitetsvetenskap 1, 2QA082 Aktuell omvårdnadsvetenskap, 2QA267 Amning och föräldra-barninteraktion, 2QA123 Arbetsfysiologi och ergospirometri, 2QA240 Att arbeta med beteendeförändring, 1QA126 Att främja psykisk hälsa hos barn och ungdom - ett fysioterapeutiskt perspektiv, 2QA299 Att leda grupper och gruppaktiviteter inom hälso- och sjukvården, 2QA199 Att möta blivande och nyblivna föräldrar - introduktion till perinatal psykiatri, 2QA253 Autonom och emotionell reglering vid stressrelaterade tillstånd - teori och praktisk tillämpning, 2QA269 Avancerad kurs i immunologi, infektions- och tumörbiologi (eng), 2QA222 Balansrubbningar: kliniska, diagnostiska och fysiopatologiska aspekter, 2QA277 Barnfetma - orsaker, risker och åtgärder, 2QA241 Barns och ungdomars rätt i vården, 2QA263 Basutbildning i evidensbaserad psykoterapeutisk metod, 1QA024 Bedömning av gångfunktion hos barn och vuxna med funktionsnedsättning, 2QA124 Bäckenbottenhälsa - prevention och rehabilitering, 2QA275 Den moderna röntgenavdelningen från morfologi till fysiolog och behandlande interventioner, 2QA302 Dokumentation, bearbetning och analys av språkliga data, 2QA261 Evidens i logopedisk och audiologisk verksamhet, 2QA229 Evidens och implementering i hälso- och sjukvård, 3KL015 Examensarbete för magisterexamen i arbetsterapi, fysioterapi och omvårdnad, 2QA257, 2QA248, 2QA179 Examensarbete för magisterexamen i audiologi, 2QA247 Examensarbete för magisterexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap, 2QA166 Examensarbete för magisterexamen i odontologisk profylaktik, 2QA173 Examensarbete för magisterexamen i oral hälsa, 2QA293 Examensarbete för magisterexamen i radiografi, 2QA167 Examensarbete för magisterexamen i tandteknik, 2QA174 Examensarbete för masterexamen i logopedi, 2QA143 Examensarbete för masterexamen i odontologi, 2QA175 Examensarbete samt vetenskapsteori och forskningsmetodik för magisterexamen i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa, 2QA270 Farmakologi, 1QA047 Forskningsintroducerande kurs för studenter på läkarprogrammet - FOLÄK, del 1, 1QA121 Forskningsintroducerande kurs för studenter på läkarprogrammet - FOLÄK, del 2, 1QA122 Forskningsintroducerande kurs i biomedicinsk laboratorievetenskap, 1QA100 Forskningsmetod och statistik i logopedi och audiologi, 2QA271 Fysiologi - en introduktion, 1QA049 Fysiologisk kärldiagnostik, 2QA 260 Fysioterapeutiska interventioner vid nedsatt lungfunktion, 2QA276 Fysioterapi vid neurologiska funktionshinder, 2QA144 Fysisk aktivitet som prevention FYSS/FaR, 2QA083

Fristående kurser P-Ö

Välj
Palliativ vård, 2QA159 Pediatrisk omvårdnad med inriktning mot akutsjukvård, 2QA274 Populärvetenskaplig kommunikation, 1QA117 Prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor, 2QA291 Profession, patientsäkerhet och metoder för att utveckla omvårdnad, 2QA259 Projektledning och projekt som arbetsform, 2QA234 Projektledning och projekt som arbetsform inom hälso- och sjukvård, 2QA234 Psykosomatiskt inriktad fysioterapi - kropp och själ i samspel, 2QA176 Röst och tal hos transpersoner med könsdysfori - bedömning och intervention, 2QA301 Sexualmedicin - en introduktion, 2QA226 Smärta - från fysiologi till multimodal rehabilitering, 2QA283 Statistiska metoder med R, 1QA098 Strategier för implementering av förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård (eng), 2QA285 Stöd i samband med barnafödande, 2QA281 Talproduktion - teoretiska modeller relaterade till stamning och neuromotoriska talstörningar hos barn och vuxna, 2QA287 Tillämpad beteendemedicin i primärvården, 2QA113 Tinnitus - orsaker, utredning och behandling, 2QA300 Vetenskaplig teori och metod för primärvård 1, 2QA296 Vetenskapsteori och forskningsmetodik i arbetsterapi, fysioterapi och omvårdnad, 2QA258 Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi, 2QA294 Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom radiografi, 2QA207 Vård och omvårdnad av våldsutsatta kvinnor ur ett interprofessionellt perspektiv, 2QA284 Vården och omsorgens organisation och styrning i digitaliseringens tid (eng), 1QA116 Äldres hälsa ur ett interprofessionellt perspektiv, 2QA055