Alla kurs- och programwebbar på KI

Är du antagen till en utbildning på KI? Här hittar du länkar till kurs- och programwebbar för sökbara kurser och program på grund- och avancerad nivå. Kurswebbar för kurser inom program hittar du istället i programöversikten på respektive programwebb. Om kursen/programmet du letar efter ges på engelska, hittar du det på den engelska sidan.

Skriv programmets namn i sökrutan för att filtrera rullmenyn.

Utbildningsprogram

Fristående kurser

Fristående kurser A-F

Välj
Aktivitetsvetenskap 1, 2QA082 Aktuell omvårdnadsvetenskap, 2QA267 Arbetsfysiologi och ergospirometri, 2QA240 Att arbeta med beteendeförändring, 1QA126 Att främja psykisk hälsa hos barn och ungdom - ett fysioterapeutiskt perspektiv, 2QA299 Att leda grupper och gruppaktiviteter inom hälso- och sjukvården, 2QA199 Autonom och emotionell reglering vid stressrelaterade tillstånd - teori och praktisk tillämpning, 2QA269 Avancerad kurs i immun-, infektions- och tumörbiologi, 2QA222 Balansrubbningar: kliniska, diagnostiska och fysiopatologiska aspekter, 2QA277 Barnfetma - orsaker, risker och åtgärder, 2QA241 Barnhälsovård med inriktning mot pediatrisk och familjecentrerad omvårdnad, 2QA295 Barns och ungdomars rätt i vården, 2QA263 Basutbildning i evidensbaserad psykoterapeutisk metod, 1QA024 Bedömning av gångfunktion hos barn och vuxna med funktionsnedsättning, 2QA124 Bentäthetsmätning med Dual energy X-ray Absorptiometry (DXA) - en diagnostisk metod vid misstanke om osteoporos Bäckenbottenhälsa - prevention och rehabilitering, 2QA275 Den moderna röntgenavdelningen från morfologi till fysiolog och behandlande interventioner, 2QA302 Digital hälsa i klinisk vardag idag och imorgon, 2QA322 Dokumentation, bearbetning och analys av språkliga data, 2QA261 Examensarbete för magisterexamen i arbetsterapi, fysioterapi och omvårdnad, 2QA257, 2QA248, 2QA179 Examensarbete för magisterexamen i audiologi, 2QA247 Examensarbete för magisterexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap, 2QA166 Examensarbete för magisterexamen i odontologisk profylaktik, 2QA173 Examensarbete för magisterexamen i oral hälsa, 2QA293 Examensarbete för magisterexamen i radiografi, 2QA167 Examensarbete för magisterexamen i tandteknik, 2QA174 Examensarbete för masterexamen i logopedi, 2QA143 Examensarbete för masterexamen i odontologi, 2QA175 Farmakologi, 1QA047 Forskningsintroducerande kurs i biomedicinsk laboratorievetenskap, 1QA100 Forskningsmetod och statistik i logopedi och audiologi, 2QA271 Fysiologi - en introduktion, 1QA049 Fysiologisk kärldiagnostik, 2QA 260 Fysioterapeutiska interventioner vid nedsatt lungfunktion, 2QA276 Fysioterapi vid neurologiska funktionshinder, 2QA144 Fysisk aktivitet som prevention FYSS/FaR, 2QA083

Uppdragsutbildning

Kurser inom uppdragsutbildning

Välj
ACT inom fysioterapi och arbetsterapi, 9H1064 Barnendokrinologi för sjuksköterskor, 9K6014 Basutbildning i evidensbaserad psykoterapeutisk metod, 9K8100 Basutbildning i psykoterapeutisk metod, inriktning KBT, för ST-läkare, 9K8086 Behandling av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), 9K8099 Bedömning och diagnostik, 9K8084 Beroendetillstånd, 9K8011 Bäckenbottenhälsa, 9H1063 Cannabis - förekomst, skador och behandling, 9K8062 Compassionfokuserad terapi, 9K8073 Dialektisk beteendeterapi och dess kliniska tillämpning, 9K8067 Exponeringsbaserad psykologisk behandling inom beteendemedicin, 9K8117 Fysiologi och sjukdomslära för psykologer, 9K8109 Handledarutbildning för handledare inom kvinnors och barns hälsa, 9K6035 Handledarutbildning med inriktning mot klinisk psykologi, grupp och organisation, 9K8112 Introduktion till specialistutbildning i klinisk barn- och ungdomspsykologi, 9K8082 KBT-baserad behandling för kontrollerat drickande, 9K8058 Klinisk sårbehandling i praktiken, 9S1008 Kognitiv beteendeterapi vid trauma, 9K8095 Ledarskap och handledning, 9K8088 Medicinsk diagnostik 9D1010 Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning - del 1, 3 hp, 9K8060 Motiverande ledarskap, 9K8113 Neuropsykofarmakologi för psykologer, 9K8069 Perioperativ omvårdnad inom pediatrisk kirurgi, 9K6029 Psykiatrisk diagnostik och psykologisk behandling A, 9K8083 Psykiatrisk diagnostik och psykologisk behandling B, 9K8085 Psykiatrisk diagnostik och psykologisk behandling D, 9K8090 Psykiatrisk diagnostik och psykologisk behandling E, 9K8091 Psykiatrisk diagnostik och psykologisk behandling F, 9K8092 Transkulturell psykiatri – migration, psykisk ohälsa och trauma, 9K8048 Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi för barn och ungdom, praktisk tillämpning, 9K8110 Träning vid Parkinsons sjukdom - från teori till praktiskt tillämpning, 9H1062 Vetenskaplig metod och utvärdering B, 9K8094 Yogaträning som kompletterande behandling vid olika sjukdomstillstånd, 9H1061 Återfallsprevention, 9K8005