Logga in i Canvas/Log in to Canvas

Använd inte Internet Explorer! / Please do not use Internet Explorer!

Studenter och medarbetare/ Student or staff

Om du är anställd, forskarstuderande, anknuten eller registrerad student på KI:

If you are employee, research student, affiliate or registered student at KI:

Om du är extern användare/ If you are an external user:

Innan du loggar in i Canvas – säkerställ att du är medveten om Karolinska Institutets riktlinjer gällande informationssäkerhet.

Before you login to Canvas – make sure that you are aware of the guidelines regarding Information security from Karolinska Institutet.

Problem att logga in? Unable to log in?

Webbläsare / Web browsers

Kolla gärna om din webbläsare fungerar med Canvas:

Please check if your web browser does work with Canvas:

Which browsers does Canvas support?

Använd inte Internet Explorer! / Please do not use Internet Explorer!

Studenter / Students

Besök Mitt studentkonto för mer information eller Medarbetarportalen för driftinformation.

Visit Student account for more information or Operating info in case of log in issues.

Anställda, forskarstuderande och anknutna / Employees, research students and affiliated

Besök Konton och lösenord för mer information eller Medarbetarportalen för driftinformation.

Visit Accounts and passwords for more information or Operating info in case of log in issues.

Canvas driftinformation / Operating information Canvas

Statusrapporter Canvas / Status reports Canvas

Ouriginal (Urkund) driftinformation / Operating information Ouriginal (Urkund)

Statusrapporter Ouriginal / Status reports Ouriginal