Skip to main content

Logga in i Canvas/Log in to Canvas

Studenter och medarbetare/ Student or staff

Om du är anställd, forskarstuderande, anknuten eller registrerad student på KI:

If you are employee, research student, affiliate or registered student at KI:

Logga in i Canvas / Log in to Canvas

Om du är extern användare/ If you are an external user:

Logga in i Canvas / Log in to Canvas

Innan du loggar in i Canvas – säkerställ att du är medveten om KIs riktlinjer gällande informationssäkerhet.

Before you login to Canvas – make sure that you are aware of KIs guidelines regarding Information security.

Problem med att logga in? Unable to log in?

Studenter/ Students

Besök Mitt studentkonto för mer information eller Medarbetarportalen för driftinformation.

Visit Student account for more information or Operating info in case of log in issues.

Anställda, forskarstuderande och anknutna /Employees, research students and affiliated

Besök Konton och lösenord för mer information eller Medarbetarportalen för driftinformation.

Visit Accounts and passwords for more information or Operating info in case of log in issues.

 

Canvas driftinformation/ Operating information Canvas

Statusrapporter Canvas / Status reports Canvas