Skip to main content

Uppdragsutbildning vid Karolinska Institutet

Karolinska Institutet erbjuder kompetensutveckling genom uppdragsutbildningar inom bland annat medicin, biomedicin, odontologi, vård och hälsa samt ledarskap.

Nyheter från uppdragsutbildning

PH
Petra Hellbom
2019-09-11
Petra Hellbom