Skip to main content

Arbetsskada-stickskada

Arbetsskada/stickskada med risk för blodsmitta

Information för dig som är student vid Ersta Sköndal Bräcke högskola, Röda Korset och Sophiahemmet

Rekommendationer vid arbetsskada/stickskada med risk för blodsmitta

Exempel på arbetsskada/stickskada:

Blod och andra djupa kroppsvätskor från patient på skadad hud, stänk på slemhinna eller i ögon vid provtagning, injektion eller suturering.

Via nedanstående filer finner du instruktioner om hur du skall göra om du råkat ut för en arbetsskada där det finns en smittrisk. Handläggningen skiljer sig åt om det är kontorstid eller jourtid, det är därför viktigt att du väljer rätt dokument.

Vid stickskada under kontorstid

Vid stickskada under jourtid

Rekommendationer vid stickskador i samband med utlandsstudier

Hur ska du prioritera?

  1. Smittriskbedömning av indexpatienten är avgörande för det fortsatta handläggandet! Detta ska ske snarast! Om indexpatienten bedöms vara en riskpatient kontaktas snarast infektionsjouren på Karolinska Universitetssjukhuset för ställningstagande till profylaktisk behandling. Man bör vara frikostig med provtagning av indexpatient och akutsvar bör begäras.
  2. Provtagning på studenten, ett så kallat noll-prov, är det däremot inte lika bråttom med. Nollprov ska tas första vardagen efter skadan. Då kontaktas företagssköterska på Studenthälsan som skriver blodprovsremiss.
  3. För att göra en arbetsskadeanmälan, ska du fylla i blanketten "Anmälan om arbetsskada" från Försäkringskassan.

- Arbetsskadeanmälan görs på praktikplatsen.

- Original sänds till: Försäkringskassans inläsningscentral, LAF, 831 88 Östersund.

- Kopior till studenten, rektor/prefekt på skolan samt eventuellt skyddsombud på avdelningen.

Formulär för anmälan om arbetsskada till Försäkringskassan

Kontaktinformation

Gäller det sticks- eller arbetsskador kan du ringa till receptionen. Telefonnummer till receptionen är 08-524 835 60.