Kursplan för

Introduktion till människans sjukdomar och diagnostiska metoder, 7,5 hp

Introduction to Human Disease and Medical Diagnosis, 7,5 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2019.
Kurskod
1QA123
Kursens benämning
Introduktion till människans sjukdomar och diagnostiska metoder
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för laboratoriemedicin
Beslutande organ
Utbildningsnämnden LABMED
Datum för fastställande
2018-12-18
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2019

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet

Mål

Kursens övergripande mål är att utveckla förståelsen för mänsklig sjukdom och hur olika sjukdomstillstånd kan mätas/följas.

För godkänt ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse:
  • ​​beskriva sjukdomars principiella orsaker, uppkomst och förlopp
  • beskriva utvalda metoder för att mäta sjukdom
​Färdighet och förmåga:
  • ​formulera sig tydligt i tal och skrift med relevant användning av medicinsk terminologi
  • diskutera och jämföra sjukdomar och metoder samt på en grundläggande nivå relatera detta till ett större sammanhang såväl fysiologiskt som globalt  
​Värderingsförmåga och förhållningssätt:
  • identifiera, värdera och kritiskt granska information och därigenom uppvisa ett grundläggande vetenskapligt förhållningssätt

Innehåll

Kursen utgår från en översikt över den globala sjukdomsbördan. Innehållet fokuseras på de generella principerna för sjukdomsprocesser relaterade till cellskada, adaptation, läkning, inflammation, infektion och tumörutveckling. Kursen innehåller  exempel på vanliga sjukdomstillstånd och vanliga metoder för diagnostik och uppföljande mätning av sjukdom. Under kursen läggs även stor vikt vid utvecklingen av förmågan till ett grundläggande vetenskapligt förhållningssätt och även förmågan till vetenskaplig presentation (muntlig och skriftlig).


Arbetsformer

I kursen kombineras fysiska träffar på campus med arbete på distans via vår digitala lärplattform och eget arbete med inläsning och olika kursuppgifter. Pedagogiken utgår från ett studentcentrerat synsätt och är även den varierad med gruppuppgifter, diskussioner, 
kritisk granskning och föreläsningar.

Examination

Kursens examination består av:
  • skriftlig tentamen,
  • muntlig och skriftlig presentation av kursuppgifter 
  • kritisk granskning och diskussion av kursuppgifter

Litteratur och övriga läromedel

Basic pathology : an introduction to the mechanisms of disease. Lakhani, Sunil R.; Finlayson, Caroline J.; Dilly, Susan A.; Gandhi, Mitesh
Rosling, Hans; Rosling Rönnlund, Anna; Rosling, Ola Factfulness : tio knep som hjälper dig att förstå världen