Skip to main content

Psykosomatiskt inriktad fysioterapi - kropp och själ i samspel

  • 15 hp
  • Avancerad nivå
  • Huvudområde: Fysioterapi
  • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Kursen riktar sig till fysioterapeuter som har behov av fördjupade kunskaper inom ämnesområdet psykosomatik. I kursen ingår psykosomatisk teoribildning, fysioterapeutiska undersökningsmetoder och behandlingstekniker inspirerade av basal kroppskännedom och psykomotorisk fysioterapi samt ett biopsykosocialt förhållningssätt i patientarbetet. Vidare ingår teorier om stress, affekter, anknytning och mentalisering. Undervisningsformer som tillämpas är; föreläsningar, metodik, grupparbete och eget praktiskt övande samt patientfallsdiskussioner baserade på kliniskt patientarbete.

Anmälan VT20

  • 50%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
  • 20 januari 2020 - 07 juni 2020
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 15 oktober 2019
  • Anmälningskod: KI-62019

Särskild behörighet

Sjukgymnast- eller fysioterapeutexamen om 180 hp eller kandidatexamen med huvudområdet sjukgymnast/fysioterapi. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 2 december 2019. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 10 december 2019 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Marie Weigardh, marie.weigardh@ki.se, 070-9186197

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurs- och programwebb

Visa kursplanen