Hälsodeklaration gällande tuberkulos

Nedanstående hälsodeklaration avser studenter på tandläkar- och tandhygienistprogrammen, samt studenter inom påbyggnadsutbildningen i odontologisk profylaktik. 

1. Har du ett eller flera av följande symtom?

  • Långvarig hosta (mer än tre veckor)
  • Feber
  • Avmagring
  • Nattliga svettningar

Om du svarar ja på denna fråga skall du omgående boka tid hos läkaren på din vårdcentral.

 

2. Har du själv haft tuberkulos?

Om du svarar ja på denna fråga, kontakta Studenthälsan för mer utförlig bedömning.

 

3. Har någon nära anhörig eller annan nära kontakt till dig haft tuberkulos eller kontrollerats p.g.a. misstänkt tuberkulos under de senaste fem åren?

Om du svarar ja på denna fråga, kontakta Studenthälsan för mer utförlig bedömning.

 

4. Är du född utanför Sverige?

Om du svarar ja på denna fråga, kontakta Studenthälsan för mer utförlig bedömning.

 

5. Har du under de senaste fem åren vistats under längre tid (mer än 3 månader) i ett land utanför Västeuropa/Nordamerika/Australien?

Om du svarar ja på denna fråga, kontakta Studenthälsan för mer utförlig bedömning.