Information om tuberkulos

Informationen nedan gäller dig som studerar på tandläkarprogrammet, samt dig som går påbyggnadsutbildningen i odontologisk profylaktik.

Om du har ett eller flera av följande symptom

Om du har något eller flera av följande symptom behöver du omgående boka tid hos läkare på din vårdcentral:

  • Långvarig hosta (mer än tre veckor)
  • Feber
  • Avmagring
  • Nattliga svettningar

Om du själv haft tuberkulos

Om du själv haft tuberkulos behöver du kontakta Studenthälsan för mer utförlig bedömning.

Om nära anhörig/kontakt haft tuberkulos

Om någon nära anhörig eller annan nära kontakt till dig haft tuberkulos eller kontrollerats på grund av misstänkt tuberkulos under de senaste fem åren behöver du kontakta Studenthälsan för mer utförlig bedömning.

Om du är född utanför Sverige eller vistats utanför Västeuropa, Nordamerika, Australien under de senaste fem åren

Om du är född utanför Sverige eller om du, under de senaste fem åren vistats mer än tre månader i ett land utanför Västeuropa, Nordamerika eller Australien behöver du kontakta Studenthälsan för mer utförlig bedömning.

JN
Innehållsgranskare:
Emma Rydberg
2023-06-19