Skip to main content

Information om utlandsstudier med anledning av coronaviruset (Covid-19) Vårtermin 2020

Information gällande utlandsstudier samt utbytesstudier (gäller endast vårtermin 2020)

Vi vet att det just nu råder en viss oro gällande utbytesstudier och utlandsstudier med tanke på spridningen av Coronavirus.  Vi vill därför informera om att vi på Karolinska Institutet håller oss kontinuerligt uppdaterade om situationen och utvecklingen, inte bara i Sverige, utan också utomlands.

Universitetsledningen har höjd beredskap och arbetar proaktivt, och vår webb (se nedan) uppdateras kontinuerligt. Det är viktigt att du håller dig uppdaterad då situationen kan förändras snabbt:

Om ditt utbytesuniversitet ställer in undervisningen, helt eller delvis, eller om du vill avbryta ditt utbyte, ska du:

  • kontakta din internationella handläggare vid Karolinska Institutet
  • kontakta din studievägledare för att planera din studiesituation
  • läsa om hemtransport och avbrottsskydd via försäkring på Kammarkollegiet
    Ange försäkringsnummer 202100-2973 och uppge att du är utresande utbytesstudent från Karolinska Institutet.
  • ta del av CSN information om Coronaviruset för dig som studerar utomlands
  • ansöka om att få ersättning i de fall du får extra kostnader i samband med avbrottet, t.ex. om din biljett inte är ombokningsbar. En sammanställning och kopior på kvitton skickas via mejl till den internationella handläggare som administrerar ditt utbyte. Resebidrag som ej utnyttjas ska återbetalas.
  • begära ett intyg från ditt utbytesuniversitet över dina genomförda studier. Av intyget ska framgå vilka delar du har genomfört, om något har examinerats och resultatet på examinationen, samt om du deltagit i undervisning som inte har examinerats. Kursplaner och annan studiedokumentation ska bifogas. Dessa utgör underlag för ansökan om tillgodoräknande.

Studenter som befinner sig vid utländskt universitet, där universitetet stänger och inte längre undervisar

  • Studenten rekommenderas att återvända och kontakta studievägledare för att planera vidare studier vid KI, programmet ansvarar för undervisningsfrågan och kompletteringsuppgifter.
  • Om studenten väljer att vara kvar och det inte finns någon undervisning att få/ge på distans ska avbrott läggas in på kursen