Gastroonkologisk vård och omvårdnad HT22

Fördjupa dina omvårdnadskunskaper om patienter med cancer i mag- och tarmkanalen som behöver medicinsk och/eller kirurgisk vård och behandling. Det här är en kurs som är förankrad i forskning och evidens och som kommer att stärka dig i din sjuksköterskeprofession.

 

Målgrupp

Sjuksköterskor. Kursen kommer att genomföras på avancerad nivå för att ge en fördjupad kunskap om omvårdnad vid cancer i mag- och tarmkanalen.

Behörighet

Sjuksköterskeexamen om minst 120 högskolepoäng eller kandidatexamen i omvårdnad. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Ur kursinnehållet

 • Cancerprevention
 • Kirurgisk- och medicinsk behandling av cancer
 • Psykoonkologi
 • Enhanced Recovery Program
 • Nutritionsbehandling vid cancersjukdom
 • Biverkningar
 • Fysisk aktivitet
 • Palliativ vård
 • Livskvalitet efter cancerbehandling
 • Personcentrerad vård
 • Patientrapporterade utfallsmått via digitala verktyg
 • Kvalitetsregister och vårdprogram
 • Sjuksköterskans roll i cancervården

Kursplan

Kursplan för Gastroonkologisk vård och omvårdnad.

Kursupplägg

Utbildningen ges som en internetbaserad halvfartsutbildning som bedrivs via läroplattform. Under kursen kombineras förinspelade föreläsningar, självrättande test, seminarium, grupparbeten och kamratåterkoppling på individuella uppgifter. Fokus i kursen utgår från s.k. ”peer-learning” att lära av och med varandra. Arbetsformerna är studentaktiverande med träning i självständighet och kritiskt förhållningssätt genom aktiv kunskapssökning- problemlösning, reflektion och kritisk analys. Lärarstöd ges via lärplattform.

Examination

Kursen examineras individuellt dels genom att deltagaren utifrån ett patientfall ska beskriva omvårdnadsprocessen och föreslå evidensbaserade omvårdnadshandlingar. Dels att deltagaren resonerar kring hur styrdokument eller kvalitetsregister kan användas för att utveckla omvårdnad.

Mer information

Vid frågor om kursens innehåll:
Tina Gustavell, medicine doktor, kursledare
Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
E-post: tina.gustavell@ki.se

Berit Sunde, medicine doktor, kursledare
Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
E-post: berit.sunde@ki.se

Vid administrativa frågor:
Ulla Finati, projektkoordinator
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: ulla.finati@ki.se

Anmälan

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Pris: 16 000 kr
Sista anmälningsdagen:
Poäng: 7.5 hp
Max antal deltagare: 30

Om uppdragsutbildning