Skip to main content

Magister-/masterexamen genom fristående kurser 2020-2021

Till vissa huvudområden på KI erbjuds magister- eller masterexamen genom fristående kurser.

För att du ska vara behörig att läsa examensarbeteskursen krävs att du har klarat av alla övriga kurser för din examen. Läs mer om krav under respektive examensarbeteskurs.

Arbetsterapi

Kurser

Aktivitetsvetenskap 1,15 hp, Avancerad nivå 50% Distans

Examensarbete för magisterexamen i arbetsterapi, 15 hp, Avancerad nivå 50% 

Vetenskapsteori och forskningsmetodik i arbetsterapi, fysioterapi och omvårdnad,15 hp, Avancerad nivå 50% 

 

Audiologi

Kurser

Examensarbete för magisterexamen i audiologi, 30 hp, Avancerad nivå 25% 

Forskningsmetod och statistik i logopedi och audiologi, 7,5 hp, Avancerad nivå 25% 

 

Biomedicinsk laboratorievetenskap

Kurser

Kardiovaskulär diagnostik med klinisk tillämpning, 7,5 hp, Avancerad nivå 25% 

 

Fysioterapi

Kurser

Att främja psykisk hälsa hos barn och ungdom - ett fysioterapeutiskt perspektiv, 7,5 hp, Avancerad nivå 25% 

Examensarbete för magisterexamen i fysioterapi, 15 hp, Avancerad nivå 50% 

Fysioterapi vid neurologiska funktionshinder, 15 hp, Avancerad nivå 50% 

Människan i rörelse - rörelseanalys i praktiken,15 hp, Avancerad nivå 50% 

Psykosomatiskt inriktad fysioterapi - kropp och själ i samspel, 15 hp, Avancerad nivå 50% 

Vetenskapsteori och forskningsmetodik i arbetsterapi, fysioterapi och omvårdnad, 15 hp, Avancerad nivå 50% 

 

Logopedi

Kurser

Dokumentation, bearbetning och analys av språkliga data, 7,5 hp, Avancerad nivå 50 % 

Examensarbete för masterexamen i logopedi, 30 hp, Avancerad nivå 25% 

Forskningsmetod och statistik i logopedi och audiologi, 7,5 hp, Avancerad nivå 25% 

Röst och tal hos transpersoner med könsdysfori - bedömning och intervention, 7,5 hp, Avancerad nivå 25 % 

 

Odontologi

Kurser

Examensarbete för masterexamen i odontologi, 30 hp, Avancerad nivå 25% 

Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi, 15 hp, Avancerad nivå 25% 

 

Odontologisk profylaktik

Kurser

Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi, 15 hp, Avancerad nivå 25% 

 

Omvårdnad

Kurser


Aktuell omvårdnadsvetenskap, 7,5 hp, Avancerad nivå 50 % Distans 

Barnhälsovård med inriktning mot pediatrisk och familjecentrerad omvårdnad, 7,5 hp, Avancerad nivå 50 % Distans

Examensarbete för magisterexamen i omvårdnad, 15 hp, Avancerad nivå 50% 

Integrativ omvårdnad, 7,5 hp, Avancerad nivå 50% Distans

Omvårdnad vid astma, allergi och KOL, del 1, 15 hp, Avancerad nivå 25% 

Omvårdnad vid astma, allergi och KOL, del 2,15 hp, Avancerad nivå 25% 

Omvårdnad vid smärta, 7,5 hp, Avancerad nivå 50 % Distans

Palliativ vård, 7,5 hp, Avancerad nivå 50% Distans

Pediatrisk omvårdnad med inriktning mot akutsjukvård, 7,5 hp, Avancerad nivå 50% Distans

Vetenskapsteori och forskningsmetodik i arbetsterapi, fysioterapi och omvårdnad, 15 hp, Avancerad nivå 50% 

 

Optometri

Examensarbete för magisterexamen i optometri, 15 hp, Avancerad nivå 25 % 

 

Oral hälsa

Kurser

Examensarbete för magisterexamen i oral hälsa, 30 hp, Avancerad nivå 25% 

 

Radiografi

Kurser


Den moderna röntgenavdelningen - från morfologi till fysiologi och behandlande interventioner, 30 hp, Avancerad nivå 50 % 

Examensarbete för magisterexamen i radiografi, 15 hp, Avancerad nivå 50 % 

Konventionell radiografi - etablerade metoder med nya möjligheter, 30 hp, Avancerad nivå 50 %

Ledarskap med fokus på kvalitetsutveckling inom radiologisk verksamhet, 7,5 hp, Avancerad nivå 50 % 

Magnetisk resonanstomografi, 30 hp, Avancerad nivå 50 % Distans 

 

Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

Kurser

Examensarbete samt vetenskapsteori och forskningsmetodik för magisterexamen i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa, 30 hp, Avancerad nivå 50%Distans

Stöd i samband med barnafödande, 7,5 hp, Avancerad nivå 25% 

 

Tandteknik

Kurser

Examensarbete för magisterexamen i tandteknik, 30 hp, Avancerad nivå 25% 

Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi, 15 hp, Avancerad nivå 25%