Problemlösningsbaserade samtal med inriktning mot stressrelaterad psykisk ohälsa i arbetslivet

Kursen ger en orientering i problemlösningsbaserade samtal och innehåller också praktiska övningar i denna metod. Problemlösningsbaserade samtal rekommenderas i riktlinjer både i Sverige och utomlands vid arbetsplatsnära insatser för utredning och åtgärder bland anställda med stressrelaterad psykisk ohälsa.

Kursen syfte och mål

Kursens syfte är att ge praktiska färdigheter i systematisk problemlösning vid arbetsplatsnära insatser till anställda med vanlig psykisk ohälsa. Problemlösande samtal (PLS) rekommenderas i riktlinjer både i Sverige och utomlands.

Kursen mål:

  •  Att kunna tillämpa de centrala delarna i PLS i mötet med anställd och chef
  • Att kunna avgöra när metodiken bör, eller inte bör tillämpas
  • Att kunna identifiera hinder respektive möjligheter för effektiv problemlösning

Kursupplägg

Föreläsning, övningar, och reflektioner utifrån kursdeltagarnas egna frågor och gestaltningar.

Kursledning

Gunnar Bergström

Gunnar Bergström

Forskare, docent, medicinsk psykologi, Karolinska Institutet, Institutet för Miljömedicin, Enheten för Interventions och Implementeringsforskning inom arbetshälsa. Professor i arbetshälsovetenskap, Högskolan i Gävle.

Ur kursinnehållet

  • Grundläggande begrepp kring problemlösningsbaserade samtal introduceras. 
  • Exempel på problemlösning ges i interaktion med deltagarna. 
  • Vanliga hinder vid problemlösning, och hur dessa kan hanteras. 
  • En sammanfattning av stress och psykisk ohälsa i arbetslivet och den vetenskapliga evidensen för PLS. 

Målgrupp

Vi riktar oss till dig som arbetar professionellt med stress och psykisk ohälsa i arbetslivet, t.ex. inom företagshälsan. Olika professioner är välkomna.

Utöver grundläggande yrkeskompetens inom resp. profession krävs utbildning och/eller erfarenhet inom arbetshälsa.

Tid och plats

Kursen består av två kursdagar med start 28 september och avslut 17 november 2022.

Lokaler vid Karolinska Institutet, Campus Solna.

Pris

9 700 kr exkl. moms. Lunch och fika ingår i kostnaden. Kurslitteratur ingår ej i priset.

Anmälan

Läs mer och anmäl dig till Problemlösningsbaserade samtal med inriktning mot stressrelaterad psykisk ohälsa i arbetslivet.

Kursen kan även sättas upp som en skräddarsydd utbildning som anpassas till just din organisation. Kontakta oss gärna för mer information. 

Kontakt

Om du är intresserad av kursen eller vill veta mer hur du kan sätta upp en kursomgång för dina medarbetare, kontakta: 

Kristoffer Mörtjö

Projektkoordinator