För dig som är student på Påbyggnadsutbildning i oral hälsa, kandidatexamen Kontakuppgifter påbyggnadsutbildning i oral hälsa

Här hittar du kontaktuppgifter till programansvariga funktioner inom programmet.

Kansliet för grund- och forskarutbildning

Besöksadress

Alfred Nobels Allé 8, 1 trappa upp (plan 5), Campus Flemingsberg

Postadress

Karolinska Institutet, Box 4064, 141 04 Huddinge, Sweden

 

På kansliet samlas grundutbildningsansvarig, utbildningsadministratörer, studievägledare och handläggare. 

För programdirektor, studierektor och internationell handläggare vänligen se i listan nedan. 

Grundutbildningsansvarig

Margareta Hultin

Lektor/övertandläkare

Programdirektor

Alfred Nobels Allé 8, 2 trappor upp (plan 6), Campus Flemingsberg

Studierektor

Alfred Nobels Allé 8, 2 trappor upp (plan 6), Campus Flemingsberg

Utbildningsadministratör

Suzanne Almborg

Utbildningsadministratör

Studievägledare

Helen Ågren

Studievägledare
072-743 59 31

Handläggare

Paula Karlsson

Handläggare

Internationell handläggare

Besöksadress: Berzelius väg 3, 17165 Solna

Postadress: UF Universitetsförvaltningen, UF UFS stöd till Program- och utbildningsnämnder, 171 77 Stockholm

 

Kontaktuppgifter till kursansvariga lärare/examinator finns i kursrummen i lärplattformen Canvas och på de öppna kurswebbarna