För dig som är student på Kandidatprogrammet i nutrition Scheman och Kursvärderingar

Det här är en samlingssida över scheman och kursvärderingar för samtliga kurser i Nutrition, som ges vid Institutionen för Biovetenskaper och Nutrition på KI. Här nedan ska ni snabbt och enkelt kunna hitta schemat över era respektive nutritionskurser. Ett preliminärt schema publiceras senast fyra veckor före kursstart, fram till dess finns ett schema från föregående år.

  • Här kan ni även komma direkt till era scheman och salsbokningar på KI i Time Edit.
    Fyll i kurskoden och klicka sen på "visa schema".
  • För mer information om kurserna på SU:s sidor - se länkarna under Programöversikt.

År 1

Livsmedelskemi och livsmedelslära 7,5 hp (NU3002)

Människokroppen, hälsa och sjukdom 7,5 hp (NU3001)

År 2

Humanfysiologi och energiomsättning 15 hp (NU3003)

Näringsfysiologi 15 hp (NU3008)

År 3

Nutritionsepidemiologi 7,5 hp (NU3012)

Klinisk nutrition och Nutritionsstatus 15 hp (NU3010)

Molekylär nutrition I 7,5 hp (NU3009)

Nutritionstoxikologi 7,5 hp (NU3007)

Folkhälsonutrition 7,5 hp (NU3013)

Självständigt arbete 15 hp (NU6003)