Skip to main content

ACT inom fysioterapi och arbetsterapi, 7,5 hp

Karolinska Institutet erbjuder nu den första poänggivande utbildningen i Acceptance and Commitment Therapy (ACT) för fysio- och arbetsterapeuter. Du kommer att lära dig hur du kan anpassa ACTs bakomliggande terapeutiska processer och tillämpa dem inom ditt område. Kursen kommer att utveckla dina kliniska färdigheter i arbetet med patienter med stressrelaterade och kroniska sjukdomar.

Om ACT

Intresset för ACT ökar inte bara bland psykologer utan även bland fysio- och arbetsterapeuter. I den nya definitionen för fysioterapi (2016), nämns ACT som en av de terapeutiska modellerna.

Om kursen

Du kommer att förstå hur de terapeutiska processerna bakom ACT ska anpassas och tillämpas inom ditt område. Du kommer få fördjupade kunskaper i ACTiveRehab, en evidensbaserad modell utvecklad utifrån ACTs bakomliggande verkningsmekanismer som ansvarar för effektiva och varaktiga beteendeförändringar. ACTiveRehab är speciellt anpassad för rehabilitering av patienter med kroniska tillstånd och erbjuder en systematisk taxonomi för bedömning och planering av ACT-baserade interventioner.

Målgrupp

Kursen riktar sig till fysioterapeuter och arbetsterapeuter som är kliniskt verksamma. Om ni arbetar i team, rekommenderas att minst två i teamet deltar. Andra professioner är välkomna i mån av plats.

Efter kursen

  • Du får en unik struktur att omorganisera dina egna metoder och bättre förstå deras verkningsmekanismer.
  • Du får ökad kunskap om funktionsbedömning av rehabiliteringsbehov hos patienter med en eller flera kroniska tillstånd
  • Din ökade förståelse för ACT-principerna kommer att förbättra ditt samarbete med psykologer; ni delar ett gemensamt språk och arbetsmodell men har olika verktyg och sätt att implementera.

Kursupplägg

Vi har fyra obligatoriska campusträffar och tre videomöten. Arbetsformerna är: föreläsningar, gruppuppgifter, litteraturstudier, seminarier samt workshops som inkluderar rollspel.

Tid och plats

Upprop och 1:a campus-träff 30-31/3 2020. Övriga fysiska kursträffar: Video 20/4, 2:a campus-träff den 4 - 5/5,  Video den 25/5 (alt den 18/5)samt Examination den 8/6. Däremellan, videomöten, rollspel, uppgifter och handledning på distans. 
 
Plats: Karolinska Institutet, Campus Flemingsberg, Huddinge.

Pris

19 800 SEK exkl. moms

Anmälan

Läs mer och anmäl dig här. 

Kontakt

Kontakta mig gärna för mer information.

Ulla Finati

Handläggare
08-524 838 91

Kursplan ACT inom fysioterapi och arbetsterapi 9H1064

Kursinformation ACT inom fysioterapi och arbetsterapi