ACT inom fysioterapi och arbetsterapi (7,5 hp, distans)

Karolinska Institutet erbjuder nu den första poänggivande utbildningen i Acceptance and Commitment Therapy (ACT) tillämpad för fysio- och arbetsterapeuter. Du kommer att lära dig hur du kan anpassa ACT:s underbyggande terapeutiska processer för beteendeförändring och hur du kan implementera dem inom ditt område. Kursen kommer att utveckla dina kliniska färdigheter i arbetet med patienter med stressrelaterade och kroniska sjukdomar.

Om ACT

ACT (Acceptance and Commitment Therapy) är en psykoterapi som bygger på evidensbaserade mekanismer som ansvarar för effektiva beteendeförändringar. Detta gör psykoterapeuter med samtal och målet är att öka psykologisk flexibilitet hos patienten. ACTiveRehab bygger på samma mekanismer men integrerar kroppen och aktiviteter för att med fysioterapeutiska och arbetsterapeutiska metoder skapa hälsosamma beteenden som ökar funktion och livskvalitet hos patienter. I den nya definitionen för fysioterapi (2016), nämns ACT som en av de terapeutiska modellerna.

Om kursen

Du kommer att förstå hur de terapeutiska processerna bakom ACT ska anpassas och tillämpas inom ditt område. Du kommer att lära dig ACTiveRehab, ett evidensbaserat arbetssätt utvecklad utifrån ACT:s empiriskt testade verkningsmekanismer som svarar för effektiva och varaktiga beteendeförändringar. Modellen är speciellt anpassad för rehabilitering/behandling av patienter med kroniska tillstånd. Du kommer även lära dig hur du kan systematiskt bedöma och planera interventioner som är i linje med ACT. Mer information finns i dokumenten nedan.

Syfte och innehåll

  • Effektiva motivationstekniker som leder till varaktiga beteendeförändringar.
  • Tillämpa evidensbaserad bedömning av förändringsförmåga tillsammans med patienten.
  • Förstå och uppvisa det terapeutiska förhållningssättet i ACT och dess implementering i din profession och arbetsfält.
  • Effektiv hantering av de vanligt förekommande utmaningarna i arbetet med ACT.
  • Genomföra ett eget beteendeförändringsprojekt för att öka egen hälsa samt stötta andra kursdeltagare i deras projekt.
  • Redogöra för teorin bakom ACT och forskningen kring anpassning till rehabiliteringsprofessionerna.
  • Öva och implementera kollegial handledning.

Mer information finns i kursplanen.

Målgrupp

Kursen riktar sig till fysio- och arbetsterapeuter. Om ni arbetar i team, rekommenderas att minst två i teamet deltar. Andra professioner är välkomna i mån av plats.

Kursdeltagare berättar

Här kan du även läsa vad arbetsterapeuten Lena Braconier tyckte om kursen.

Efter kursen

  • Du får en unik struktur för att omorganisera dina egna metoder och för att bättre förstå deras verkningsmekanismer.
  • Du får ökad kunskap om funktionsbedömning av rehabiliteringsbehov hos patienter med en eller flera kroniska tillstånd
  • Din ökade förståelse för ACT-principerna kommer att förbättra ditt samarbete med psykologer; ni delar ett gemensamt språk och arbetsmodell men har olika verktyg och sätt att implementera.

Kursupplägg

Distansundervisning via Zoom och lärplattformen Canvas. Arbetsformerna är: föreläsningar, litteraturstudier, gruppuppgifter, seminarier, workshops som inkluderar rollspel. Därutöver tillkommer ett projekt för egen livsstilsförändring för att förbättra hälsan.

Tid och plats

Kursstart vecka 5, 2021 med inläsning. Kursträffar online: 15–16 februari, 8 mars, 29 mars, 19 april och 10 maj 2021. Däremellan, videomöten med din arbetsgrupp, uppgifter och handledning.

Interaktiva föreläsningar och grupparbeten via videokommunikationstjänsten Zoom och studier på lärplattformen Canvas.

Pris

19 500 SEK exkl. moms

Anmälan

Anmäl dig här. 

Vid frågor om anmälan, kontakta:

Ulla Finati

Projektkoordinator

Vid frågor om kursinnehåll, kontakta:

Graciela Rovner

Kursledare

Dokument om ACT inom fysioterapi och arbetsterapi