Aktuellt kursutbud för rehabkoordinatorer

Vi erbjuder ett brett utbud av kurser för dig som är rehabkoordinator. Många av kurserna blir snabbt fulltecknade. Boka din plats på någon av dessa kurser idag!

Foto: Getty Images
Foto: Getty Images

Fördjupning i rehabiliteringsprocessen för rehabkoordinatorer inom företagshälsa (3 hp)

Ger fördjupad kunskap för rehabkoordinatorer avseende internt teamarbete, extern samverkan, återgång i arbete och arbetsgivarkontakt, genus och mångfald samt arbetsrättens betydelse för hållbar rehabiliteringsprocess.

Läs mer och anmäl dig till Fördjupning i rehabiliteringsprocessen för rehabkoordinatorer inom företagshälsa.

Fördjupning i rehabiliteringsprocessen för rehabkoordinatorer inom hälso- och sjukvården (3 hp)

Ger ökad kunskap och beredskap för att i praktiken kunna koordinera insatser för ingång till arbetsmarknaden för personer med komplexa praktiska problem såsom många myndighetskontakter, medicinska tillstånd med hög grad av samsjuklighet och arbetslöshet.

Läs mer och anmäl dig till till Fördjupning i rehabiliteringsprocessen för rehabkoordinatorer inom hälso- och sjukvården.

Michelle Azorbo
2023-06-01