Aktuellt kursutbud för rehabkoordinatorer

Vi erbjuder ett brett utbud av kurser för dig som är rehabkoordinator. Många av kurserna blir snabbt fulltecknade. Boka din plats på någon av dessa kurser idag!

Foto: Getty Images
Foto: Getty Images

Fördjupning i rehabiliteringsprocessen för rehabkoordinatorer inom företagshälsa (3 hp)

Ger fördjupad kunskap för rehabkoordinatorer avseende internt teamarbete, extern samverkan, återgång i arbete och arbetsgivarkontakt, genus och mångfald samt arbetsrättens betydelse för hållbar rehabiliteringsprocess.

Läs mer och anmäl dig till Fördjupning i rehabiliteringsprocessen för rehabkoordinatorer inom företagshälsa.

Fördjupning i rehabiliteringsprocessen för rehabkoordinatorer inom hälso- och sjukvården (3 hp)

Ger ökad kunskap och beredskap för att i praktiken kunna koordinera insatser för ingång till arbetsmarknaden för personer med komplexa praktiska problem såsom många myndighetskontakter, medicinska tillstånd med hög grad av samsjuklighet och arbetslöshet.

Läs mer och anmäl dig till till Fördjupning i rehabiliteringsprocessen för rehabkoordinatorer inom hälso- och sjukvården.

Inspirationsdag för rehabkoordinatorer

Våren 2023 ges den 50:e omgången av kursen Koordineringsinsatser - att koordinera sjukskrivnings- & rehabiliteringsprocessen 7,5 hp (tidigare kallad Koordinering av rehabprocessen) som ges vid Institutionen för Kliniska vetenskaper, Danderyd. Detta vill vi fira med alla som har gått kursen. Kom till Karolinska Institutet och träffa kollegor som jobbar med liknande frågor. Ta del av det senaste om sjukskrivnings- & rehabiliteringsprocessen och lyssna på intressanta och inspirerande föreläsningar. Inspirationsdagen riktar sig endast till tidigare kursdeltagare på kursen Koordineringsinsatser - att koordinera sjukskrivnings- & rehabiliteringsprocessen 7,5 hp.

Läs mer och anmäl dig till Inspirationsdagen för rehabkoordinatorer.

Koordineringsinsatser - att koordinera sjukskrivnings- & rehabiliteringsprocessen (7,5 hp)

Kursen behandlar din roll som koordinator i sjukskrivnings och rehabiliteringsprocessen i relation till den sjukskrivna och övriga parter såsom arbetsgivaren, medicinska resurser, fackliga representanter, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen med flera. Dessutom ger kursen en övergripande orientering i aktuella juridiska delar som rör socialförsäkringen och arbetsrätten.

Läs mer och anmäl dig till Koordineringsinsatser - att koordinera sjukskrivnings- & rehabiliteringsprocessen. 

Michelle Azorbo
2023-03-24