Alternativt urval – information om meritvärdering i urvalsprocessen

Samtliga behöriga sökande som har anmält sig i tid och på angivet sätt till alternativt urval läkarprogrammet vid Karolinska Institutet får ett meritvärde i urvalsgruppen PIL.

Nedan finns en tabell som tydliggör hur meritvärde sätts för de sökande, delvis baserat på hur långt de kommit i urvalsprocessen. Sökande som intervjuats får ett tvåsiffrigt meritvärde beslutat av urvalskommittén för läkarprogrammet.

PIL

Prov- och intervjubaserat urval till läkarprogrammet

Alternativt urval – information om meritvärdering i urvalsprocessen
Grupp av sökande Urvalsgrupp Meritvärde
Sökande som intervjuats PIL 10-70
Sökande som kallats men inte kom till intervju (alternativt avbröt intervjuerna) PIL 7
Sökande som deltagit i momenten begåvningstest och levnadsbeskrivning men inte gick vidare till intervju PIL 5
Sökande som kallats men ej kom till momenten begåvningstest och levnadsbeskrivning (alternativt avbröt) PIL 3
Sökande som ej gick vidare till momenten begåvningstest och levnadsbeskrivning PIL 1
KI Antagningen
2023-08-10