Amanda Högström jobbar på privat tandläkarmottagning

Amanda Högström tog examen från tandhygienistprogrammet 2010. Idag är hon heltidsanställd som tandhygienist på en privat tandläkarmottagning inom Praktikertjänst.

Amanda Högström, examen tandhygienistprogrammet

Hur ser din dag som tandhygienist ut?

07.45 Jag öppnar upp mitt rum och läser igenom dagens journaler.

08.00 Den första patienten kommer och sedan rullar det på med nya patienter fram till lunch. Varje patient är unik och jag försöker hela tiden, så gott det går, att anpassa mitt förhållningssätt utifrån deras specifika behov. På kliniken möter jag patienter i alla åldrar och med olika svårighetsgrader av orala problem. Jag möter även patienter vars grundsjukdomar kan påverka deras munhälsa negativt.

12.00 En timmes lunchrast, oftast tillsammans med mina trevliga kollegor på kliniken.

13.00 Efter lunchen fortsätter nya patienter att komma in. Efter den sista patienten går jag snabbt igenom dagens journalanteckningar en sista gång och skickar iväg eventuella remisser.

17.00 Jag går hem. De gånger då jag tillsammans med mina patienter uppnått ett särskilt bra behandlingsresultat, känner jag mig extra glad och nöjd över dagen.

S
Studentkommuni…
2022-12-20