Andreas läser till biomedicinsk analytiker

Andreas går BMA-programmet med inriktning laboratoriemedicin. Här berättar han om hur det är att plugga på KI.

Student i laboratorie
Foto: Stephanie/PMAGI

Varför valde du att läsa biomedicinska analytikerprogrammet?

– Jag valde programmet med inriktning laboratoriemedicin för att jag vill lära mig mer om hur man hanterar och analyserar patientprover så att man kan lämna ut ett tillförlitligt resultat.

Vad är det bästa med programmet?

– Det bästa med programmet är att man får tillämpa den teori man lär sig praktiskt. Det vi läser om får vi oftast utföra själva under en laboration eller på ett riktigt laboratorium under praktiken.

Vad vill du arbeta med i framtiden?

– Jag har erfarenhet från ett läkemedelsföretag där jag jobbat med mikrobiologi. Det tycker jag är väldigt spännande så jag skulle vilja lära mig mer om det samt hur mikrobiologi tillämpas vid diagnostik på sjukhuset.

Studentkommuni…
2022-12-19