Angelägen kompetensutveckling för anställda i äldreomsorgen

”Både chefer och medarbetare har länge efterfrågat kompetensutveckling i missbruk och beroende hos äldre”.

Lena Alksten, strateg vid Äldreförvaltningen Stockholms stad.

I början 2014 tog Lena kontakt med Karolinska Institutet angående en ny utbildning om missbruk och beroende hos äldre för Stockholms stads äldreomsorgspersonal. En webbaserad utbildning togs fram och den första kursomgången startade hösten 2014.

Vad var det som fick er att efterfråga denna utbildning från Karolinska Institutet?

Missbruk och beroende hos äldre är något som påverkar många av medarbetarna i äldreomsorgen varje dag men som vi inte alltid har kunskap om eller pratar om. Både chefer och medarbetare har länge efterfrågat kompetensutveckling i dessa frågor. Med en uppdragsutbildningen på 7,5 hp vill vi ge medarbetarna en fördjupad kunskap i området. Webbutbildningen ger dem möjlighet att kombinera studier med sitt ordinarie arbete.

Vilken nytta förväntar ni er att utbildningen kommer att ge i er verksamhet?

Vi förväntar oss att medarbetarnas kunskap om missbruk och beroende ökar och att de har glädje och nytta av kunskapen i sitt dagliga arbete. Vi hoppas att medarbetarna kommer ha ett bättre förhållningssätt i situationer i sitt arbete där de möter människor med beroende och missbruksproblematik. Vi hoppas också att medarbetarna delar med sig av sin kunskap till sina medarbetare och att de på så sätt höjer kompetensen på arbetsplatsen.

Skulle du rekommendera utbildningen till andra liknande verksamheter?

Jag kan rekommendera utbildningen eftersom den är upplagt på ett sätt så den möjliggör för kursdeltagarna att studera samtidigt som de arbetar. Jag kan även rekommendera utbildningen för att ämnet är angeläget och för att kursen ger högskolepoäng.

Mer information

För mer information om utbildningen om missbruk och beroende kontakta

Handläggare

Christina Bäckman

Telefon: 08-524 864 44
Enhet: Uppdragsutbildning
E-post: christina.backman@ki.se