Skip to main content

Anmälan till kursen Prevention, diagnosticering och behandling av förlossningsskador

Karolinska Institutet erbjuder en unik en baskurs för personal inom förlossningsvården om hur man förebygger, upptäcker och behandlar förlossningsskador.

Kursen ger både teoretisk och praktisk kunskap om metoder för att undvika bristningar. Utbildningen vänder sig till dig som är anställd inom förlossningsvården. Du kommer ha fördjupade kunskaper om anatomi och hur skador bäst kan repareras om de uppstår. Du kommer också veta hur du åstadkommer en bestående förändring och förbättring av vården under och efter förlossning.

Kommande kurstillfällen

Baskursen består av 2 dagar och riktar sig till all personal inom förlossningsvården. 
Du hittar samtliga kursdatum här.

Du anmäler dig via länkarna nedan. Obs! anmälan sker till endast ett tillfälle.

Anmälan till kurstillfälle 1, startdatum 24 september 2019.

Anmälan till kurstillfälle 2, startdatum 9 oktober 2019.

Anmälan till kurstillfälle 3, startdatum 5 november 2019.

Anmälan till kurstillfälle 4, startdatum 19 november 2019.

Kontakt

För mer information kontakta gärna:

Ulrica Heidenberg

Projektkoordinator