Anmälan till kursen Prevention, diagnosticering och behandling av förlossningsskador

Karolinska Institutet erbjuder en unik en baskurs för personal inom förlossningsvården om hur man förebygger, upptäcker och behandlar förlossningsskador.

Kursen ger både teoretisk och praktisk kunskap om metoder för att undvika bristningar. Utbildningen vänder sig till dig som är anställd inom förlossningsvården. Du kommer ha fördjupade kunskaper om anatomi och hur skador bäst kan repareras om de uppstår. Du kommer också veta hur du åstadkommer en bestående förändring och förbättring av vården under och efter förlossning. På BB Karolinska i Solna har utbildningen lett till en halvering av förlossningsskadorna.

Kommande kurstillfällen

Baskursen består av 2 dagar och riktar sig till all personal inom förlossningsvården. 

Du hittar samtliga kursdatum för hösten 2019 här (PDF-fil).  Inga nya kursdatum är planerade för 2020 ännu.

Kontakt

För mer information kontakta gärna:

Jan Petersson

Enhetschef